Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Inschrijving in een kwaliteitsregister

Inschrijving in een kwaliteitsregister, is dat verplicht?

zorgprofessional Jan 31, 2022

Ben je verplicht om je in te schrijven voor een beroepsregister of kwaliteitsregister? Ook zzp'ers in de zorg stellen vaak deze vraag. Hoe zit het met aansluiting bij jouw beroepsgroep, de beroepscode, een kwaliteitsregister en de punten voor het register. Inschrijving in een kwaliteitsregister, is dat verplicht? 

Wat is precies wat?

Bij de vraag of inschrijving in een kwaliteitsregister verplicht is, lopen er voor zorgprofessionals vaak een aantal zaken door elkaar heen.

 • Een beroepsgroep is een groep van professionals met hetzelfde vak;
 • De beroepscode of beroepsnorm is een professionele standaard waar professionals met dat beroep zich aan dienen te houden;
 • Het beroepsregister is een officieel landelijk register waar de beroepsgroep staat geregistreerd;
 • Een kwaliteitsregister is een plek waar je de bewijsvoering voor jouw beroepsnorm (digitaal) opslaat;
 • Accreditatie punten zijn punten die je haalt als je een scholing doet die past bij de eisen van jouw beroepsnorm.

Let op: niet iedere beroepsgroep heeft een eigen beroepscode, een eigen beroepsregister of een kwaliteitsregister. Het hangt er vanaf in hoeverre de beroepsgenoten zichzelf verenigd hebben met elkaar. En of ze het met elkaar eens zijn over hoe hun beroep uitgeoefend moet worden.

Wat wordt er van jou als zorgprofessional verwacht?

Van een zorgprofessional wordt verwacht dat hij /zij bevoegd en bekwaam blijft voor het beroep. Omdat de beroepsgroep zelf het meeste verstand heeft van hoe je dat moet doen, wordt aansluiting bij een beroepsgroep geadviseerd. Binnen zo'n beroepsgroep wordt er vaak gewerkt met een beroepscode of beroepsnorm. Hier moeten professionals zich aan houden. Cliënten mogen hier ook vanuit gaan. Zo'n beroepsnorm is dan ook publiekelijk bekend. Professionals van het beroep behalen via bij- en nascholing punten voor scholing om bevoegd- en bekwaam te blijven. De certificaten die zij halen moeten zij opslaan en bewaren, dit kan via een digitaal register.

Een voorbeeld van een beroepsgroep

Een grote beroepsgroep in de gezondheidszorg is die van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN). Deze beroepsgroep heeft een eigen beroepsorganisatie en een beroepsnorm. In het geval van verpleegkundigen is er een beroepensregister waar zij in vermeld staan, dat 'BIG-register' heet. Verpleegkundigen maken namelijk onderdeel uit van de BIG-geregistreerde beroepen. Wil je als verpleegkundige werken, dan dien je geregistreerd te staan in het BIG-register.

Via scholing houden verpleegkundigen hun bevoegd- en bekwaamheden op orde. De beroepsorganisatie V&VN heeft een register gecreëerd om haar leden in staat te stellen om bij- en nascholingen (digitaal) op te slaan. Dit register heet het kwaliteitsregister. Door middel van scholing die 'geaccrediteerd' is, kunnen verpleegkundigen voldoende 'accreditatie' punten behalen om bevoegd en bekwaam te blijven.

Lees ook: BIG registratie behouden als zzp in de zorg. Hoe doe je dat?

Is V&VN verplicht?

Aansluiting bij de beroepsorganisatie V&VN is niet verplicht. Er zijn een kleine 200.000 BIG-geregisteerde verpleegkundigen actief in Nederland en daar zijn er zo'n 100.000 van lid bij hun beroepsgroep V&VN. V&VN lidmaatschap is dus niet verplicht. Om de waarde van het lidmaatschap te verhogen, heeft V&VN een kwaliteitsregister opgezet. Dit is een database waar je diploma's, documenten en certificaten in kunt uploaden. Het kwaliteitsregister helpt verpleegkundigen om aan te kunnen tonen dat zij hun bevoegd- en bekwaamheden op orde hebben. Het komt voor dat werkgevers een lidmaatschap voor al hun verzorgenden en verpleegkundigen afsluiten, om op die manier medewerkers in staat te stellen om bevoegd- en bekwaamheden te kunnen bewijzen. Lidmaatschap is voor individuele verpleegkundigen niet verplicht en ook gebruik maken van het kwaliteitsregister is niet verplicht.

Welke vragen kun je jezelf stellen als zorgprofessional?

 • Maak ik onderdeel uit van een georganiseerde beroepsgroep?;
 • Heeft mijn beroepsgroep een beroepscode of beroepsnorm?; 
 • Is er voor mijn beroep een officieel beroepsregister?;
 • Is er een puntensysteem voor bevoegd- en bekwaamheden geregeld?;
 • Waar sla ik het bewijs van mijn bevoegd- en bekwaamheden op?

Wat wordt er van jou als zzp'er in de zorg verwacht?

Dit artikel ging tot nu toe over zorgprofessionals in algemene zin. Als jij buiten een dienstverband werkzaam bent als zzp'er in de zorg, heb je een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Er wordt meer van jou verlangd dan bij een dienstverband. Wat wordt er van een zzp'er in de zorg verlangd?

 • Maak jij onderdeel uit van een georganiseerde beroepsgroep? Dan wordt aangenomen dat je hierbij aangesloten bent;
 • Heeft jouw beroepsgroep een beroepscode of beroepsnorm? Dan hoor je op die wijze zorg te leveren;
 • Je bent aansprakelijk te stellen voor het niet goed uitvoeren van je beroep;
 • Als er een officieel beroepsregister is, dan moet je daar gevonden kunnen worden;
 • Jouw bevoegd- en bekwaamheden op orde houden is jouw eigen verantwoordelijkheid. Een scholingsplan hoort daarbij;
 • Het bewijs van jouw bevoegd- en bekwaamheden moet jij zelf ergens opslaan en terug kunnen vinden.

Inschrijving in een kwaliteitsregister, is dat verplicht?

Een kwaliteitsregister is een hulpmiddel om jouw documenten op te slaan. Hiermee kun je bewijzen dat je bevoegd- en bekwaam bent. Je kunt deze documenten ook op een eigen wijze opslaan. Je hebt hier niet per se een kwaliteitsregister voor nodig. Inschrijving in een kwaliteitsregister is dus geen verplichting. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat jij aan kan tonen dat je geschikt bent voor jouw beroep en up-to-date bent. Hoe je dat organiseert en bewijst is aan jou.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg