Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat vindt de Inspectie

Wat vindt de Inspectie belangrijk bij starters in de zorg?

zorgaanbieder May 08, 2024

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of zorgaanbieders aan wet- en regelgeving voldoen. Aangezien zzp'ers ook worden gezien als zorgaanbieder, is het belangrijk dat ook jij in je rol als zorgondernemer aan deze eisen voldoet. Wat vindt de Inspectie belangrijk bij starters in de zorg?

In het kort

  • Als zzp'er moet je je voor de Wtza aanmelden en de vragenlijst voor starters invullen;
  • Dat komt omdat alle zzp'ers in de zorg sinds 1-1-2-2022 gezien worden als zorgaanbieder;
  • Na de 'meldplicht' moet je ook daadwerkelijk aan de slag met de kwaliteitswet Wkkgz;
  • Aan welke richtlijnen jij dient te voldoen, hangt af van de sector waar je werkt;
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert hierop.

Inspectie controleert starters in de zorg

In het verleden bleek dat 95% van nieuwe zorgaanbieders niet aan wet- en regelgeving voldeed. Dit was een voorname reden voor het ontstaan van de Wtza. Via deze nieuwe wet is de bewustwording over de kwaliteitseisen gegroeid. De IGJ publiceerde de afgelopen jaren vaker artikelen over wat opvalt bij nieuwe zorgaanbieders. Onlangs voegde de Inspectie daar nieuwe beelden aan toe, ditmaal over de Gehandicaptenzorg. Van de zorgaanbieders die starten in deze sector, gaat meer dan de helft aan de slag als zzp'er. De Inspectie verwacht dat je ervoor zorgt dat je de 'randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg' op orde brengt. Vorig jaar vond de Inspectie de onderwerpen 'persoonsgerichte zorg', 'deskundigheid van de zorgverlener' en het 'sturen op kwaliteit en veiligheid' van belang. Op basis van de ingestuurde vragenlijsten beoordeelt de Inspectie welke zorgaanbieders zij bezoeken of via een online ontmoeting spreken.

Wat vind de Inspectie belangrijk bij starters?

De Inspectie haalt met regelmaat bijzonderheden aan die zij aantreft bij nieuwe zorgaanbieders. Hiermee laat zij zien wat zij belangrijk vindt bij starters in de zorg.

Zorg ervoor dat je landelijke richtlijnen begrijpt

De Inspectie haalt aan dat 41% van de zorgaanbieders die zij spraken de Wet zorg en dwang niet goed kent. 30% werkt nog niet met de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In jouw rol als zorgaanbieder wordt verwacht dat jij landelijke richtlijnen, zoals wetgeving en meldcodes begrijpt en kan toepassen als dat nodig is.

Geef opvolging aan incidenten door leren en verbeteren

Bij nieuwe zorgaanbieders ziet de Inspectie dat een PDCA-cyclus (Plan/Do/Check/Act) nog onvoldoende is ingebed. Zorgaanbieders willen graag kwalitatief goede en veilige zorg leveren, maar processen om dat ook echt te borgen zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Zo hoort jouw eigen PDCA cyclus een plek te krijgen via een kwaliteitssysteem.

Ken de veilige principes in de medicatieketen

'Bij driekwart van de nieuwe zorginstellingen was het veilig geven en bewaren van medicijnen niet op orde. Terwijl fouten daarbij over het algemeen snel en eenvoudig zijn te voorkomen door de regels over medicatieveiligheid te volgen.' Als je bekend bent met de veilige principes in de medicatieketen, begrijp de richtlijnen van veilig geven en bewaren.

Tip: check jouw sector en de eisen

Ben je benieuwd aan welke specifieke eisen je moet voldoen? De Inspectie heeft een handige overzichtspagina met de verschillende zorgsectoren. Naast het algemene kader van de Wkkgz, kun je op deze manier verdiepen naar de sector waarin je werkt.

Breng jouw basis op orde

Hoe breng je deze zaken op orde? Veel zzp'ers in de zorg kiezen ervoor om hun zorgonderneming samen met ZZP-erindezorg.nl door te ontwikkelen. We beschikken over een basis kwaliteitssysteem waarin de basiseisen zijn opgenomen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen, waaronder..

  • Documentatie voor de Wzd;
  • Format incidentregistratie;
  • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • Format medicatiebeleid.

Wanneer doe je het goed als zzp'er in de zorg? Als je in de praktijk laat zien dat je daadwerkelijk leert en verbetert. In dat opzicht begint het pas met ons Wtza abonnement. Het is niet altijd eenvoudig om tijd te vinden om te leren voor veilige zorg. Toch wordt dit wel van je verlangd. Leren en verbeteren in de praktijk is de opdracht voor iedere zorgaanbieder, dus ook voor jou. Wil je samenwerken met ZZP-erindezorg.nl? Sluit je dan hier aan >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg