Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Maatregelen tegen zzp leiden

Maatregelen tegen zzp leiden in België tot beddensluiting

arbeidsmarkt Mar 20, 2023

Een aflevering van Stand van Nederland over zzp'ers in de zorg levert een belangrijke boodschap op voor ons land. In Vlaanderen heeft de overheid inmiddels maatregelen genomen tegen zzp'ers in de zorg. Deze maatregelen tegen zzp in de zorg leiden in België tot beddensluiting.

Zijn zzp'ers een probleem of oplossing?

De aflevering van Stand van Nederland van vorige week is het bekijken waard. Journalist Elif Istiman gaat op onderzoek uit waarom de trend van zzp-schap in de zorg doorzet. 'Is zzp in de zorg een vloek of zegen?'. In de aflevering komen een aantal -inmiddels- bekende punten aan bod. De drijfveren van zzp'ers zoals eigen regie, invloed op werk / privé en allergie voor het rooster komen vanuit de kant van de zorgverlener omhoog. Aan de zijde van werkgevers is het Franciscus ziekenhuis aan het woord. Dit is het ziekenhuis waarvan de bestuurder droomt over het sluiten van de achterdeur voor zzp'ers. Tot zover de bekende standpunten.

Maatregelen tegen zzp in België

De aflevering wordt interessant als de onderzoeker naar Vlaanderen afreist om te kijken hoe zij daar omgaan met zzp'ers in de zorg. In de aflevering wordt uitgelegd dat de maatregelen tegen zzp in Vlaanderen ertoe hebben geleid dat zzp'ers niet langer in staat zijn om een volledig tarief te ontvangen. De inzet van zzp'ers in de zorg wordt daar sinds kort niet langer volledig vergoed vanuit de financier. In praktische zin betekent dit dat het voor zzp'ers in België een stuk minder interessant geworden is om zichzelf in te laten huren, simpelweg omdat het onvoldoende betaalt. Het logische gevolg is dat veel zorgmedewerkers er niet langer voor kiezen om zich als zzp'er in te laten huren. Vanuit dat perspectief is de maatregel effectief. Het blijkt echter een pyrrusoverwinning.

Maatregelen leiden tot beddensluiting

De maatregelen tegen zzp hebben inmiddels tot beddensluiting geleid. Door het ingrijpen op het tarief is er direct personele capaciteit weggevallen en dit leidt ertoe dat er afdelingen gesloten worden. Zzp zorgmedewerkers hebben hun conclusies getrokken en kwamen niet meer terug. Gevolg: de kamers zijn beschikbaar, bewoners willen er graag wonen, maar er is geen personeel. Helaas wordt er in de aflevering geen aandacht geschonken aan de oorzaak van het wegvallen van personele capaciteit. Waarom voelden de zzp’ers zich niet gedwongen tot een dienstverband? Dat is nader onderzoek in Vlaanderen waard.

Bij belemmering verlaten zzp'ers de zorg

Als zzp'ers in de zorg worden dwars gezeten, verlaten zij in grote aantallen de zorg. Hier is meerdere malen onderzoek naar gedaan. Van de ruim 180.000 zzp'ers in de zorg kondigt meer dan de helft aan bij gedwongen dienstverband de zorg te verlaten. Als we naar onze zuiderburen kijken blijkt dit inmiddels de praktijk. Maatregelen tegen zzp’ers leiden tot minder beschikbare zorgmedewerkers. We schreven al eerder dat maatregelen tegen flex en zzp de zorgsector onder druk zullen zetten. Belemmerende maatregelen zijn dus bijzonder onverstandig. Desalniettemin is er vandaag de dag al beleid wat leidt tot de uitstroom van zorgmedewerkers. Zo raak je als zorgorganisatie je contract kwijt bij de zorgverzekeraar als je een te hoge inzet hebt aan zzp'ers in de zorg. De sabotage pogingen maken onderdeel uit van een bredere trend tegen zzp'ers in de zorg. Zo doorloopt het huidige kabinet een stappenplan van schijnzelfstandig naar gedwongen dienstverband. Het gaan achteraf bezien maatregelen zijn die de zorg steeds verder onder druk hebben gezet. Maar dan is het te laat. Want als je ex-zorgmedewerkers vraagt hoe zij terugkijken op de zorg, dan geven zij aan nooit meer terug te keren. Dit zal voor zzp'ers net zo gelden verwachten we.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg