Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Onderzoek door ziekenhuizen

Onderzoek door ziekenhuizen ontkracht 3 mythen over zzp'ers en bureaus

arbeidsmarkt Feb 06, 2023

Onderzoek door samenwerkende ziekenhuizen binnen de StAZ levert positief nieuws op voor zzp'ers in de zorg. Het onderzoek door ziekenhuizen ontkracht drie mythen over zzp'ers en hun bemiddelingsbureaus. 

Wat is de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ)? De StAZ is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche. Zij hebben zichzelf tot doel gesteld om de arbeidsmarkt in ziekenhuizen aantrekkelijk te maken en doen onder meer onderzoek.

Onderzoek naar ervaringen bij werken met zzp

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (STaZ) deed onderzoek naar de ervaringen die vaste medewerkers hebben met flexwerkers en zzp'ers in de zorg. Ziekenhuizen doen veelvuldig een beroep op externe inhuur. Dit komt volgens eigen zeggen doordat zij onvervulde vacatures hebben, medewerkers moeten vervangen bij verzuim en oog hebben voor de werkdruk van vaste medewerkers. Volgens de stichting zouden er zo'n 4000 flexwerkers en 8000 zzp'ers actief zijn voor ziekenhuizen. Zo'n 5% van de kosten aan medewerkers gaan op aan de inhuur van PNIL, aldus de ziekenhuizen zelf. De onderzoeksresultaten van StAZ vind je hier. Het onderzoek werd ingevuld door 564 medewerkers in loondienst, 27 leidinggevenden en 39 flexwerkers en zzp'ers. Het onderzoek door ziekenhuizen ontkracht 3 mythen over zzp'ers en bureaus. Hier komen ze.

"Zzp'ers in de zorg gaan voor het grote geld"

De mythe dat zzp'ers in de zorg als specifieke groep voor het grote geld zouden gaan, is ontkracht. Uit onderzoek van ziekenhuizen blijkt dat voor alle zorgmedewerkers die het vaste dienstverband verlaten en zich extern in laten huren, het inkomen een belangrijke factor is. Dit past bij ons beeld dat meer verdienen snel stijgt als voorname reden om het vaste dienstverband te verlaten. "Bij de reden 'Ik kon meer verdienen als zzp’er/gedetacheerde', bestaat weinig verschil tussen zzp’ers en gedetacheerden", zo stellen de onderzoekers vast. Dat meer willen verdienen zuiver voorbehouden is aan zzp'ers in de zorg is dus niet waar.

"Bureaus kapen vaste medewerkers weg"

Het verwijt dat bemiddelings- en detacheringsbureaus vaste medewerkers actief benaderen en verleiden om voor hen te komen werken, kan eveneens naar de prullenmand verwezen worden. "Bureaus zijn in de meeste gevallen niet bepalend geweest bij de keuze voor het zzp-schap/detachering", zo stellen de onderzoekers. "90% van de zzp’ers / gedetacheerden is het oneens met de stelling dat zij zonder het bureau nog in loondienst zouden werken." We deden al eerder zelf navraag over hoe actief bemiddelaars werven onder vast personeel van ziekenhuizen.

"Zzp'ers zijn slecht voor de kwaliteit en ongeïnteresseerd"

Vele wisselende gezichten zouden slecht zijn voor de kwaliteit van zorg. "Zzp'ers werken niet in het belang van cliënten, maar van zichzelf", zo stelde Jos de Blok nog onlangs. Een reden voor Buurtzorg om afscheid te nemen van zzp'ers in de zorg. Zorgmedewerkers in vaste dienst oordelen zelf echter anders. Dit past ook bij de signalen van zorgmedewerkers in loondienst die wij ontvangen. 57% van de ondervraagden gaf aan te waarderen dat met flexwerkers en zzp'ers de continuïteit van zorg gewaarborgd kan blijven. 42% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met de samenwerking op de werkvloer. 73% van de zorgmedewerkers oordeelde niet negatief over de deskundigheid en expertise van zzp'ers. In bijna driekwart van de gevallen oordeelde medewerkers niet negatief over de bijdrage aan de continuïteit van zorg, de gevolgen voor de werkdruk en de manier waarop zorg georganiseerd moet worden in samenwerking met flex en zzp.

3 mythen ontkracht. Moment voor nuance?

Zou de mening van de voorzitter van ziekenhuizen Ad Melkert meer nuance kennen dit jaar? December vorig jaar was er nog veel aan te merken op zzp'ers in de zorg. "Want werken à la carte, als een zzp’er, geeft minder consistentie, en uiteindelijk minder kwaliteit..", zo stelde Melkert. De worsteling over de CAO voor vaste medewerkers bereikte ook afgelopen week weer een nieuw dieptepunt. Een stevige stijging van het inkomen staat nog steeds ter discussie. Terwijl aan de andere kant onderzoek onder diezelfde ziekenhuizen laat zien dat de hoogte van het inkomen een heel belangrijke factor is voor flexibilisering. Waarom de salarissen in ziekenhuizen achter blijven valt weliswaar te verklaren, maar laten we de retoriek achter ons laten dat zzp'ers in de zorg de loonsverhoging voor vaste medewerkers opeten. Zo slecht blijken die zzp'ers in de praktijk helemaal niet te zijn. Volgens vaste medewerkers die daadwerkelijk te maken hebben met zzp'ers in de zorg.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg