Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Rechter kijkt steeds breder

Rechter kijkt steeds breder naar het zorgondernemerschap van de zzp'er

ib-ondernemer May 31, 2023

Onlangs werd een zzp wijkverpleegkundige in hoger beroep vrijgesproken van BTW plicht over haar coördinerende activiteiten. Deze wijkverpleegkundige werkt met een team van zzp'ers in de zorg. De rechtbank sprak zich ook uit over de kenmerken van een zelfstandige. De rechter kijkt steeds breder naar het zorgondernemerschap, zo blijkt uit de uitspraak.

Zelfstandig zorgondernemerschap heeft de toekomst

Hoe kun je veilig en duurzaam werken als zzp'er in de zorg? Het is een vraag die veel zzp'ers bezig houdt. Minister van Gennip van SZW trekt zich niet veel aan van kritiek en houdt vast aan haar koers van inbedding = dienstverband. Kun je als zzp'er in de zorg ook zelf invloed uitoefenen op je eigen toekomst? Het antwoord is wat ons betreft ja. Ons standpunt: wil je veilig werken als zzp'er in de zorg? Ga dan voor zelfstandig ondernemerschap. In een recente uitspraak van Hoge Raad was terug te lezen hoe breed er inmiddels naar het zorgondernemerschap gekeken wordt. "De genoemde ondernemers (zzp'ers) zijn niet alleen juridisch zelfstandig, maar ook financieel en organisatorisch.", aldus de rechtbank. We hebben de uitspraak doorgenomen en de kenmerken van een zorgondernemer op een rij gezet.

Werkt een coördinerend wijkverpleegkundige BTW vrij?

Waar komt de rechtszaak in het kort op neer? Een wijkverpleegkundige levert thuiszorg met een team aan zzp'ers in de zorg. Zij doen dit regionaal en worden administratief ondersteund door een landelijk werkende thuiszorgorganisatie. De Belastingdienst was van mening dat de wijkverpleegkundige te weinig zorginhoudelijke taken uitvoerde om BTW vrij te mogen werken. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof was toch van mening dat er sprake was van BTW vrijstelling. "Het Hof leidt uit het Inspectie rapport af dat de wijkverpleegkundige bij het opstellen van de zorgplannen en de (her)indicatiestellingen een leidende rol heeft." Ook vond de rechtbank de taken rondom anamnese en het zorgteam samenstellen van belang. De wijkverpleegkundige stond "klaar bij spoedgevallen en om toe te zien op de voortgang en de kwaliteit van de zorg." Goed nieuws dus voor zelfstandige wijkverpleegkundigen die BTW vrij willen werken.

Rechter kijkt steeds breder naar het zorgondernemerschap

De rechter kijkt steeds breder naar de omstandigheden in de zorg als het op ondernemers aankomt, zo wordt duidelijk uit het vonnis. In deze rechtszaak werd de zorgovereenkomst tussen client en zzp'er meegenomen in de beoordeling. De eigen regie van het team over de zorg voor de cliënt komt meerdere keren als belangrijk kenmerk naar voren. Een Inspectierapport over de kwaliteit van de zorgverlening was zelfs onderdeel van het totale beeld. Ook werd er verdiepend gekeken naar wat professionals in de praktijk daadwerkelijk doen rondom de cliënt. 

  • "Zzp'ers in de zorg hebben een eigen takenpakket.";
  • "Zorg zzp'ers voeren werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit";
  • "Zzp'ers in de zorg hebben een eigen aansprakelijkheidsverzekering";
  • "De zorgverlener houdt toezicht op de voortgang en de kwaliteit van de zorg"
  • "Belangrijke gegevens over de zorg worden beschreven in het kwaliteitssysteem." 
  • "Coördinatie, rapportage, beoordeling en bewaking van kwaliteit" worden aangehaald als factoren.

Het valt op dat er niet zozeer iets tegen landelijke ondersteuning van een organisatie richting zzp'ers ingebracht wordt door de rechters. De regie over- en uitvoering van de zorg moet echter wel bij de ondernemers zelf worden neergelegd en hier ook blijven.

Investeer in jouw zorgondernemerschap

Los van de koers van het huidige kabinet, liggen er sowieso veel kansen voor zzp'ers in de zorg. De Wtza en de Wkkgz is wetgeving uit de zorgsector, maar kan heel goed bijdragen aan jouw zelfstandig ondernemerschap. De uitspraak van de rechtbank laat zien dat deze onderwerpen wel degelijk een rol spelen. Op dit moment is niet iedere zzp'er in de zorg een zelfstandig ondernemer. Dit maakt de groep onnodig kwetsbaar en leidt tot een imagoprobleem. Onze oproep is en blijft dus vooral om te investeren in jouw zorgondernemerschap. Als je ondernemend voor de dag komt en eigen verantwoordelijkheid draagt over jouw zorgverlening, dan onderscheid je jezelf van iemand in een dienstverband. Werken met een kwaliteitssysteem, waaronder een klachtenregeling horen hierbij. De zzp'er in de zorg wordt steeds breder bekeken. Ook in de rechtszaal. Doe er je voordeel mee.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg