Gratis ZZP webinars
Terug naar het overzicht
Waarde van geld daalt

Waarde van geld daalt 5,2%. Voorstel CAO loonstijging 1,75%.

dienstverband Dec 29, 2021

Stel dat jij financieel niet meer rond komt met jouw salaris. Zou jij binnen een krappe arbeidsmarkt in loondienst blijven werken? Het inkomen van zorgverleners staat al decennia onder druk. Dit is verder toegenomen nu de waarde van geld daalt met 5,2%. Dit verlies aan koopkracht wordt inflatie genoemd. Aan de andere kant zijn er weer de gebruikelijke CAO onderhandelingen met dezelfde boodschap. Het gesteggel over procenten is weer in volle gang. Een voorstel voor een CAO loonstijging van 1,75% wordt nog als onredelijk gezien, maar ze "waren er bíjna uit".

Waarom is dit belangrijk?

Al jaren frustreren werkgevers zich over de toenemende flexibilisering in de zorg. Steeds meer zorgverleners kiezen voor flexwerk en gaan uitzenden, detacheren of worden zzp'er in de zorg. Tijdens die jaren van frustratie blijven werkgevers vasthouden aan de onderhandelingen van de CAO om de lonen te matigen. Daarmee gaan ze voorbij aan een belangrijke ontwikkeling. De salarisontwikkeling van zorgverleners loopt steeds verder achter op de prijsontwikkeling in de samenleving. Anders gezegd: steeds meer zorgverleners houden aan het einde van hun salaris een stuk maand over. Dit werkt flexibilisering in de hand, want bij flexwerk worden er wel marktconforme lonen gehanteerd.

Lees ook: Kamerbrief: sinds 1999 blijven salarissen in de zorg 6-9% achter

Record inflatie: waarde van geld daalt 5,2%

Het CBS houdt bij hoeveel de prijzen stijgen van alledaagse goederen en diensten. Deze stijging in prijs wordt inflatie genoemd. Als prijzen stijgen, kun je minder kopen voor dezelfde hoeveelheid geld. Geld wordt dus minder waard, ook al zie je op je bankrekening hetzelfde bedrag staan. Inflatie kun je dus slecht zien, maar het is er wel. Het blijkt dat de inflatie van dit moment 40 jaar oude records breekt.

Wat als de inflatie stijgt?

Een inflatie van rond de 2% wordt als gezond gezien. Momenteel wordt de inflatie in Nederland op 5,2% gezet. Nederland zelf heeft echter niet veel regie over die inflatie, omdat het een wereldwijd fenomeen is en te maken heeft met de corona pandemie. Er zijn voorspellingen dat de inflatie naar 7% door stijgt in 2022. De schaarste aan woningen, gas, computerchips, maar ook schaarste aan levensmiddelen zoals koffie dragen allemaal bij aan de stijging van prijzen. Daarnaast is de prijs van olie en dus benzine ook hoog op het moment.

Gaan salarissen stijgen? Het voorstel is een loonstijging van 1,75%

Nu we weten dat er wereldwijd een flinke 'geldontwaarding' aan de hand is, zou het logisch zijn dat hier met het bepalen van loon rekening mee gehouden wordt. Wat opvalt aan de rituele dans van de CAO onderhandelingen, is dat deze niet zo verschilt van andere jaren. De vakbond van werknemers is 'teleurgesteld', de werkgevers zijn ook teleurgesteld en we blijken op weg naar een loonstijging van enkele procenten. Dat er zelfs in tijden van grote arbeidsmarkt krapte én hoge inflatie nog steeds wordt geleund op loonmatiging via CAO onderhandelingen zegt veel.

Lees ook: Geen marktwerking voor schaarse zorgmedewerkers met dienstverband

Wat betekent dit voor zorgprofessionals?

Zorgprofessionals zullen zich ook de aankomende jaren achter de oren krabben hoe het komt dat er steeds meer druk op hun financiën komt te staan. We verwachten dat een tekort aan inkomen één van de drijfveren zal blijven om het vaste dienstverband te verlaten. Uit ons doorlopende onderzoek naar de redenen van uitstroom uit dienstverband, geeft 65% van de respondenten aan voor de start met het zzp-schap wel weer een dienstverband overwogen te hebben. Op onze vraag waarom ze toch voor zzp-schap kiezen staat onvoldoende inkomen op plek 2. Plek 1 gaat naar het niet kunnen combineren van werk en privé binnen een dienstverband.

Lees ook: Zorgprofessionals en zorgpolder liggen op ramkoers met elkaar

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg