Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
Wet regelgeving zzp zorg

Wet- en regelgeving ZZP'ers in de zorg overzichtelijk op een rij

actueel zorgaanbieder May 10, 2021

De zzp’er in de zorg heeft verschillende rollen, waar verschillende wet- en regelgeving op van toepassing is. Zo ben je zorgaanbieder én zorgondernemer. De Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt dat je zorgaanbieder, ook wel ‘solistisch werkend zorgverlener’, bent. Volgens fiscale wetgeving moet je als ‘ondernemer voor de Inkomstenbelasting’ ook aan bepaalde regels voldoen. In dit artikel bespreek ik wat de invoering van de WTZa betekent voor de zzp'er in de zorg.

Welke wet- en regelgeving was ook al weer van toepassing?

Niet alle zzp’ers in de zorg weten aan welke wet- en regelgeving ze moeten voldoen. Hier heb ik inmiddels meerdere artikelen over geschreven. Mocht je je willen inlezen dan zijn onderstaande artikelen wellicht interessant.

Verandering in de wet- en regelgeving: van WTZi naar WTZa

De WTZa (Wet Toetreding Zorgaanbieders) gaat de WTZi (Wet Toetreding Zorginstellingen) vervangen. De zzp’er in de zorg – wél zorgaanbieder maar géén zorginstelling – zal vanaf deze wet onder de WTZa vallen. Dat zzp’ers in de zorg niet onder de WTZi vielen, hebben zij ervaren toen bleek dat zij helemaal geen recht hadden op een WTZi toelating. Met de invoering van de WTZa zal er een meldingsplicht zijn voor zzp'ers in de zorg voordat zij starten met zorg verlenen.

Beoordeling van kwaliteit door de IGJ

Het doel van de WTZa is om informatie over nieuwe (en huidige) toetreders sneller bij IGJ (de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd) te krijgen. Met behulp van deze informatie kan de Inspectie beoordelen of de kwaliteit van zorg op orde is. Ook bepaalt de IGJ aan de hand van deze informatie welke zorgaanbieders getoetst dienen te worden. Deze toetsing is bedoeld om de kwaliteit van zorg te bepalen. Het is de bedoeling dat zorgverleners weten welke eisen er worden gesteld aan zorgverlening, en hier ook zorg voor dragen.

Bij de WTZa, wordt de solistisch werkende zorgverlener als een zorgaanbieder gezien die moet worden ‘toegelaten’. Dat betekent in de praktijk; nadat zzp’ers zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel verplicht zijn zich te melden via nieuwezorgaanbieders.nl.  Deze uitvoeringsorganisatie haalt de SBI nummers van Gezondheidszorg en Welzijn uit het register. Hiermee sturen ze nieuwe aanbieders een brief.

Eerst melden als nieuwe zorgaanbieder

Het is zo dat een zzp’er die zich ingeschreven heeft, onder de WTZa géén zorg mag verlenen voordat hij zich heeft gemeld via nieuwezorgaanbieders.nl. Voor bestaande zzp’ers geldt ook dat zij zich moeten melden als zij zich (her)inschrijven onder een Wkkgz plichtige SBI code. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om bestaande zorgaanbieders die eerder niet onder de wkkgz vielen (Wmo of Jeugdzorg) maar besluiten Wlz- of Zvw-zorg te gaan bieden. In dit laatste geval zijn ze dus nieuw voor de Wkkgz en worden ze overeenkomstig behandeld. Het aanmelden gebeurt door middel van het invullen van een vragenlijst. Een zzp’er in de zorg kan zich melden bij de IGJ via nieuwezorgaanbieders.nl en de vragenlijst invullen.

Nieuwe zorgaanbieders krijgen een vragenlijst

Het is zeer interessant om die vragenlijst op nieuwezorgaanbieders.nl te bestuderen. Deze vragen geven informatie aan de IGJ over hoe een zorgaanbieder ervoor staat.

De checklist voor nieuwe zorgaanbieders geeft een overzicht van de informatie waar je over dient te beschikken als je de vragenlijst wilt gaan invullen. Startdatum van zorgverlening, KvK-nummer, jouw eigen gegevens, het zorgdossier; diverse zaken dienen aanwezig te zijn om de vragenlijst in te kunnen vullen.

Na een aantal persoonlijke gegevens en informatie vanuit de KvK, worden vragen gesteld over de financiering van de zorg die je levert. Na het invoeren van de startdatum van mijn dienstverlening en het aanvinken van de status als ‘solistisch werkende zorgverlener’, spring ik 14 vragen vooruit. Ik dien te verklaren dat ik beschik over een zorgdossier, dat ik risicovolle en/of voorbehouden handelingen verricht en een passende klachtenregeling heb. Daarna geef ik aan dat ik een procedure heb voor het melden van incidenten en of ik bekend ben met regels over registratie en administratie. Na het beantwoorden van deze vragen en het insturen van de vragenlijst mag ik als starter zorg gaan verlenen. Je geeft met het verzenden van deze lijst dus aan dat je je realiseert wat er van je verlangd wordt als zorgaanbieder.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?