Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Ziekteverzuim blijft records breken

Ziekteverzuim blijft records breken. Dus kosten PNIL zullen stijgen.

arbeidsmarkt Feb 07, 2023

Ziekteverzuim blijft records breken. Nog nooit was het ziekteverzuim in de zorg zo hoog als in 2022. Gemiddeld genomen zat in 1 op de 12 zorgmedewerkers in 2022 ziek thuis. Dit cijfer is exclusief medewerkers in thuisquarantaine of wachtende op een Covid-19 uitslag. Ten opzichte van 2021 steeg het verzuim met 15% in 2022. Dat de kosten voor Personeel Niet In Loondienst (PNIL) verder zullen stijgen mag straks geen verrassing heten.

Verzuimcijfers 2022

In 2022 was het verzuimpercentage gemiddeld genomen 8,36%. Dit percentage ligt 15% hoger dan de 7,29% in 2021. Alle vier de kwartalen van 2022 kenden een stijging van verzuim. Het eerste kwartaal van 2022 was het zwaarste van de vier en piekte maar liefst naar 9,85%. Vooral kortdurend verzuim is fors gestegen. Daarnaast is het aantal maal dat medewerkers zich ziek melden enorm gestegen. Zorgmedewerkers melden zich dus vaker kortstondig ziek. Er werken zo'n 960.000 medewerkers in de vier sectoren van de zorg. Gemiddeld genomen zitten iedere dag 80.000 van deze medewerkers ziek thuis.

Waarom melden meer medewerkers zich vaker ziek?

De druk op vaste medewerkers wordt steeds groter, zo geeft een woordvoerder van Vernet aan. “We weten dat door verzuim en niet ingevulde vacatures de druk op de collega’s groter wordt. Die hoge werkdruk leidt over het algemeen tot een hoger verzuim." Vaste zorgmedewerkers komen dus steeds verder onder druk te staan doordat er veel collega's met hun vaste dienstverband zijn gestopt. Al langer is bekend dat de vast flex verhoudingen in de zorgsector meer verstoord raken. Tot op heden worden de redenen waarom de werkdruk in de zorg hoog blijft echter niet doorbroken. Werkgevers uiten inmiddels openlijk de redenen waarom het werkgeverschap in de zorg achterblijft. De druk op de politiek neemt toe om de (rand)voorwaarden voor vaste zorgmedewerkers te verbeteren.

Inhuur PNIL zal verder stijgen

Ziekteverzuim blijft records breken voorlopig. Ondertussen blijft de vraag naar zzp'ers in de zorg hoog. Al eerder gaven we aan dat als het aantal openstaande vacatures stijgt, de inhuur van PNIL dus ook stijgt. Een stijging van 15% aan verzuimpercentage zal onverbiddelijk ook leiden tot een verdere stijging van de inhuur van PNIL. We voorspellen dat er later dit jaar weer berichten worden gepubliceerd over stuitende uitgaven aan PNIL. De uitgaven aan PNIL variëren van zo'n 5% tot 10% op dit moment. Dit zal verder toenemen en de vraag wordt of dit nieuws in samenhang wordt gepresenteerd. De toename van flexibilisering, verzuim, verloop en uitstroom hebben namelijk allemaal dezelfde oorzaak.

Verzuim en inzetbaarheid cijfers 2022 from Vernet on Vimeo.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg