Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorg en zzp reacties

Zorg en zzp reacties op het hoofdlijnenakkoord

arbeidsmarkt zzp May 17, 2024

Gisteren gaven wij onze eerste indruk van het hoofdlijnenakkoord op de onderwerpen zorg en zzp. Hoe zit met het andere partijen die werken rondom zorg en zzp? In dit artikel een aantal passages van organisaties met een mening over het hoofdlijnenakkoord.

Arbeidsvoorwaarden zorg: van 'prioriteit' tot 'gebakken lucht'

De Federatie Medisch Specialisten stelt dat uit het hoofdlijnenakkoord blijkt dat het oplossen van personeelsproblemen in de zorg grote prioriteit heeft en dat het aantrekkelijker wordt gemaakt om in de zorg te werken. De vakbond FNV leest deze constructieve houding niet terug in het hoofdlijnenakkoord en is ongekend kritisch. "We hadden wel verwacht dat de publieke sector en werknemers te grazen genomen zou worden, maar dit gaat alle perken te buiten" aldus de FNV vakbondsvoorzitter. De FNV ziet een miljard bezuiniging op de zorg aankomen. Geplande bezuinigingen worden niet teruggedraaid. De vakbond mist toezeggingen om "de arbeidsvoorwaarden van meer dan een miljoen mensen" te verbeteren. Hiermee doelt de FNV onder meer op de loonkloof, die de huidige minister doorschoof naar dit volgende kabinet. De bestuurder van FNV Zorg en Welzijn "Ik lees vooral ambities, maar als er niet flink meer geld bijkomt is het vooral intentionele gebakken lucht."

'Bezuinigingen, verpakt in ambities'

Beroepsorganisatie NU91 geeft aan dat er "op papier mooie ambities staan, maar in de praktijk het hoofdlijnenakkoord vooral verkapte bezuinigingen voor de zorg bevat." In het akkoord staat dat de aanpak van personeelskrapte grote prioriteit heeft, maar er staat niet welke middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld. Met het verlagen van het eigen risico in de zorg naar € 165, een maatregel die € 2 mld kost. Vooral jonge mensen moeten dit gaan betalen. NU'91 "Door het verlagen van de zorgpremie per 2027 wordt voor veel zorgmijders een drempel weggenomen. Hoewel dit positief is, zorgt dat voor een toename van de zorgvraag waarvoor meer zorgpersoneel nodig is." Dat personeel is er niet. Beroepsorganisatie V&VN geeft aan dat regeldruk en administratieve lasten al jaren genoemd worden als onnodige tijdrovende onderdelen van het werk. Voorgaande kabinetten zeiden ook al daar wat aan te gaan doen. De beroepsorganisatie maakt zich zorgen over het verminderen van de 500 miljoen euro per jaar voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg, de zogenaamde TAZ gelden. Actiz geeft aan dat ‘het werken in de zorg aantrekkelijker moet worden, maar dat er niet wordt gerept over investeringen in een marktconforme beloning van zorgprofessionals.'

Beschikbaarheid van zorg: van 'blijdschap' tot 'ongeloof'

De Patiëntenfederatie Nederland "is blij met de aandacht voor ... de toegang tot zorg voor patiënten in het hoofdlijnenakkoord" en "denkt graag mee over de verdere uitwerking van de ambities". Daar tegenover staat MIND, de koepel van cliënten in de ggz, die "vol ongeloof is dat dit nieuwe kabinet de urgentie niet voelt of ziet om lange wachttijden en -lijsten drastisch te veranderen." Budgetten voor gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap worden met een miljard verlaagd. De directeur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft "zorg en teleurstelling over het gebrek aan aandacht voor mensen met een beperking, de medewerkers in de zorg en de donkere financiële wolken voor onze sector." Ondanks dat de sector onder grote financiële druk staat, zet de nieuwe coalitie de bezuinigingsplannen van de vorige coalitie gewoon door.

Positie zzp: concept wet van Gennip gaat door

De zzp koepel VZN laat in een reactie weten dat zij blij is dat het woord 'zelfstandigenbeleid' in het hoofdlijnenakkoord staat. Het zou onderstrepen dat "deze groep ondernemers wordt gezien en erkend". De achteruitgang van fiscale aftrekposten voor zzp'ers valt mee: de verdere afbouw van de MKB winstvrijstelling wordt doorgestreept. Tot zover het goede nieuws. Zorgelijk is het voornemen van het nieuwe kabinet om "meer zekerheid op de arbeidsmarkt te willen stimuleren voor echte zelfstandigen, door verdere behandeling van de wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR)". Ondanks alle kritiek op de concept wet van minister van Gennip, gaat deze route door in dit nieuwe kabinet. VZN-voorzitter Cristel van de Ven: “De huidige conceptwet VBAR staat juist haaks op zekerheid voor echte zelfstandigen." ZiPconomy organiseerde een podcast aflevering met Peer Goudsmit, die verbaasd is dat de NSC bereid is ook de route van minister van Gennip te volgen. Dit is het mantra 'vast dienstverband is de norm', volgens Goudsmit een achterhaald decreet. Hugo-Jan Ruts ziet in de ambitie van 'meer vaste banen' vooral continuïteit van het huidige demissionaire beleid. Hoe dat er precies uit ziet moet nog blijken. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg