Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorg zzp'ers reageren

Zorg zzp'ers reageren massaal op internetconsultatie

arbeidsmarkt ib-ondernemer Oct 23, 2023

Van alle zzp'ers, blijken vooral zzp'ers in de zorg van mening te zijn dat de nieuwe zzp-wet van minister van Gennip een kwalijk voorstel is. Zorg zzp'ers reageren massaal op de internetconsultatie, die ten tijde van schrijven op ruim 500 reacties kan rekenen. Hieronder de aanleiding, en uitspraken van zzp'ers over deze wet.

Interconsultatie staat nu open

De concept zzp-wet "verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden" staat open voor online feedback. Tot 10 november kun je hier reageren op de concept wet. De nieuwe zzp-wet houdt geen rekening met jouw wensen als werkende of jouw status als ondernemer. Via een beslisboom wordt er eerst gekeken naar of jij wordt aangestuurd en gecontroleerd door een leidinggevende. En of het type werk hoort bij de organisatie zelf. Als jij hetzelfde werk doet als collega's in loondienst en/of een leidinggevende hebt, dan is de kans zeer groot dat je dit werk in een dienstverband hoort te doen. Vakbonden denken dat zo'n 400.000 zzp'ers in Nederland geraakt worden door het voorstel, waaronder ook veel zzp'ers in de zorg.

Zorg zzp'ers reageren massaal

Zzp'ers in de zorg worden al jaren op de huid gezeten door werkgevers, vakbonden en zorgverzekeraars, en zijn wel wat verwijten gewend. Deze verwijten gaat de groep niet in de koude kleren zitten. Onderzoek laat zien dat 83% van de zzp'ers in de zorg zich zorgen maakt over de toekomst. Hierop zijn zzp'ers zelf verenigd via de Vereniging voor Zelfstandig Ondernemers in de Zorg en laten zij hun stem inmiddels duidelijk horen. Via onder meer een oproep vanuit het verenigingsbestuur, diverse intermediairs en onze eigen kanalen zijn zzp'ers opgeroepen om te reageren op de internetconsultatie. Met succes. Zzp'ers zijn massaal gaan reageren op de concept zzp-wet.

'Wet veroorzaakt zorginfarct'

René Dongelmans van VZOZ - "Wat ons betreft is deze wet overbodig en zelfs zeer schadelijk. Het is totaal onduidelijk voor welke probleem deze wet een oplossing zou moeten zijn. Deze wet is wederom een voorbeeld van hoe de politiek tegenwoordig haar burgers dingen oplegt, de burgers in een door hen bepaald keurslijf dwingt. Terwijl ze ervoor is om burgers te dienen." In een artikel van het FD dit weekend stelt Dongelmans dat de wet een zorginfarct zal veroorzaken.

Selectie aan reacties zzp'ers in de zorg

Dat zzp'ers in de zorg teleurgesteld zijn in belemmerende maatregelen, wordt voor het eerst openbaar zichtbaar. Via deze link kun je de reacties teruglezen.

  • 'Als deze wet word doorgezet dan komt er echt een zorginfarct. Vele zzpers net als ik zullen er een eind in zorg gaan breien en een andere carrière gaan beginnen. Komen jullie ministers de mensen verzorgen?'
  • 'Waarom wederom een wetsvoorstel doorvoeren wat niet getoetst is bij de betrokkenen. De wet DBA had jullie toch wat lessen geleerd moeten hebben. Betrek de sector bij het maken van jullie beleid en kijk niet eenzijdig naar het belang van overheid en bedrijven. Als je zaken niet toetst dan wordt het nooit iets.'
  • 'Dit is zeer slecht voor het ondernemingsklimaat en met name voor de zorg waarin ik werk. Veel collega's zullen de zorg verlaten. Men wil niet in loondienst werken gevangen zijn in roosters. Nog minder handen aan het bed zal het gevolg zijn. De risico's die je als ondernemer draagt en ook je eigen inzet is niet te vergelijken met loondienst. Het klimaat voor de ondernemer wordt op deze manier dood gecontroleerd. Na de 2 jaar covid geschiedenis, geen goed idee.'
  • 'Er is al een tekort in de zorg. Dit lek wordt nog enigszins gedicht door het aantal zelfstandigen dat werkzaam is. 80 procent van de vaste personeelsleden werkt parttime. De hardwerkende zelfstandige die dit opvangt hoeft daar niet voor gestraft te worden. Daarnaast geeft 40 procent van de zelfstandigen aan dat onvrede over het werkklimaat de directe reden is van uitdiensttreding en continuering in een andere hoedanigheid. Deze zelfstandigen zullen zeker niet allemaal terugkeren in vaste loondienst, wat het zorgtekort nog vele malen groter zal maken.'
  • 'Met veel zorgen lees ik deze ontwikkeling. En kijk eens naar de daadwerkelijke reden van het tekort in de zorg. Het lijkt aan vertrouwen in de zelfstandige te ontbreken. Sinds 5 jaar werk ik met heel veel werkvreugde als zelfstandige oncologie ( wijk) verpleegkundige. Maar overal als inzet bij ziekte/ zeer/ tijdelijke vervanging. Dus nergens voor vast! Daardoor is dat niet te vergelijken met iemand in loondienst. Door bij verschillende opdrachtgevers te werken blijf ik heel flexibel en is het ook zeer leerzaam, naast het leveren van goede kwaliteit.'
  • 'Als zzp'er in de kraamzorg merken wij nu het belang van zzp zijn op dit gebied. Veel organisaties, die in deze enorm drukke tijden en het tekort en de uitstroom van kraamverzorgenden in loondienst en daarbij het hoge ziektepercentage door de enorme werkdruk, doen een beroep op ons! Wij hebben de zomermaanden de organisaties geholpen waar we konden om zo samen de problemen op te lossen voor mensen die nergens meer terecht konden voor kraamzorg omdat gewoonweg de capaciteiten er niet waren. Schrijnend zou het zijn als we daarvoor nu zouden worden gestraft.'
  • 'Er is al een groot te kort in de zorg. Willen jullie dat de zorg helemaal omvalt? Willen jullie een zelfde situatie als tijdens de Corona periode? Waarbij iedereen ziek thuis zat met of Corona of een burnout? Want dit ga je dan wel krijgen... Ga de zorg alsjeblieft niet verder kapot maken dan dat het is. Want heel veel zzp'ers stoppen in de zorg als dit wetsvoorstel er doorheen komt en die gaan niet meer terug de zorg in.'

Wil jij reageren op het zzp wetsvoorstel? Zo pak je dat aan.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg