Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Aantal regionale flexpools

Aantal regionale flexpools neemt toe

arbeidsmarkt Jun 10, 2024

Samenwerkende zorgorganisaties trekken binnen de regio steeds vaker de regie naar zich toe. Het aantal regionale flexpools neemt toe, waarbij met name bemiddeling als concept centraal staat. Regionaal werkgeverschap is lastiger te organiseren. 

'Veelbelovende samenwerkingsplatformen' als antwoord op zzp

Het regionaal samenwerkingsverband Sigra verenigt zo'n 155 organisaties in zorg en welzijn in Noord-Holland. Met 236.000 professionals leveren zij aan zo'n 2,7 miljoen inwoners zorg. Sigra is één van de leden van RegioPlus, het collectief aan regionale verbanden van werkgevers in Nederland. In een recent nieuwsbericht communiceert Sigra dat zij een aantal 'veelbelovende samenwerkingsplatformen' ziet ontstaan in haar regio. Dit moet een antwoord vormen op 'de hoge bemiddelingskosten en stijgende personeelskosten' waar zij mee geconfronteerd wordt. Nu veel professionals starten als zzp'er in de zorg, heeft Sigra zich tot doel gesteld om 'professionals meer stabiliteit te bieden minder afhankelijkheid te laten zijn van dure bemiddelingsbureaus'.

Bemiddeling stap 1, regionaal werkgeverschap stap 2

Nu het aantal regionale flexpools toeneemt, valt op te maken hoe de regio's stapsgewijs tot een regionaal platform voor professionals willen komen. Er wordt gestart met bemiddeling, zoals in het voorbeeld van FAIR Oost-Brabant en -inmiddels- FAIR Utrecht. Hiermee gaan bemiddelende zorgorganisaties in eerste instantie vooral de concurrentiestrijd aan met intermediairs. Ook Sigra ziet een FAIR variant ontstaan. "In Noord-Holland ontstaan ook veelbelovende samenwerkingsverbanden. Dit jaar starten een aantal jeugdzorgorganisaties met FAIR Noord-Holland." Dit is echter niet het einddoel. Stap 2 blijft de vurige wens om regionaal werkgeverschap te bieden aan professionals. "Het creëren van een regionaal platform voor flexkrachten is een belangrijke stap naar regionaal werkgeverschap. Dit helpt om de groeiende vraag naar ondersteuning en zorg te combineren met minder beschikbaar personeel."

Voor het BTW probleem komt een voorstel

Op dit moment wordt regionaal werkgeverschap nog geplaagd door belemmeringen. Zo is regionaal werkgeverschap waarbij professionals onderling uitgewisseld worden 21% duurder"Hoewel de huidige wettelijke kaders beperkend zijn, werken het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën aan oplossingen", zo geeft Sigra aan. In een recente Kamerbrief lezen we dat "het ministerie van Financiën een document met BTW  mogelijkheden heeft omgezet naar een conceptbeleidsbesluit." Naar verwachting wordt dit concept in juli in de Staatscourant gepubliceerd en wordt het daarmee formeel. "Dit beleidsbesluit zal de sector helpen om meer duidelijkheid en vertrouwen te hebben bij het samenwerken op personeelsgebied, waaronder het implementeren van regionaal werkgeverschap. Het voorkomt dat regio’s het wiel opnieuw moeten uitvinden en het helpt de uniformiteit te vergroten."

Behoefte aan flexibiliteit wordt steeds meer het uitgangspunt

Onlangs gaven we aan dat de boodschap van samenwerkende werkgevers richting zzp'ers positiever wordt, als we kijken naar het voorbeeld van project B!NC. In dat artikel betrof het elf samenwerkende (VVT) ouderenzorgorganisaties in West- en Midden-Brabant. In het geval van Sigra omvatten de projecten ziekenhuizen, ouderenzorg, Jeugd, GGZ, huisartsen, apothekers en welzijnsorganisaties. Haar jaarplan 2024 stelt dat het creëren van een regionale flexibele schil via een platform het doel is. Het valt op dat de toon niet langer zzp versus dienstverband is, maar dat de behoefte aan flexibel werken het uitgangspunt vormt. "Dit plat­form heeft als doel om de inzet van Personeel Niet In Loondienst (PNIL), waaronder ZZP-ers, efficiënter en kosteneffectiever te organiseren. Tegelijkertijd speelt het platform in op de groeiende behoefte van mede­werkers naar meer flexibilisering van arbeid. Zorg­profes­sionals krijgen de gewenste flexibiliteit, wat hun werkplezier verhoogt." Daarmee lijken werkgevers steeds meer doordrongen van de werkelijkheid dat zorgmedewerkers in loondienst hetzelfde willen als zzp’ers.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg