Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Boodschap samenwerkende werkgevers

Boodschap samenwerkende werkgevers richting zzp'ers wordt positiever

arbeidsmarkt May 20, 2024

De boodschap van samenwerkende werkgevers richting zzp'ers wordt positiever. Dit valt op te maken uit de communicatie van B!nc, het samenwerkingsverband van VVT organisaties in de regio West- en Midden- Brabant. 

Alternatief op regionale aanpak zzp

Eén van de projecten van de elf samenwerkende ouderenzorgorganisaties in West- en Midden-Brabant, heeft betrekking op zzp'ers in de zorg. Het project B!nc heeft drie programmalijnen die invloed hebben op de positie van zzp'ers en bemiddelaars. De samenwerkende werkgevers willen investeren op een rechtstreekse relatie tussen zorgorganisaties en zzp'ers. Dit doen zij via het lanceren van een matchingsplatform en regionale inkoop van zzp'ers. Daarnaast moet 'modern werkgeverschap' een verschil gaan maken en het alternatief worden op zzp. Dit is een andere insteek dan FAIR kiest, dat zichzelf naast andere bemiddelaars plaatst en vooral de concurrentiestrijd aangaat. Of Workflow, dat vooral investeert op regionaal werkgeverschap als alternatief op zzp. Wat opvalt aan B!nc is dat zij oog heeft voor de werkelijkheid dat zorgprofessionals blijvend op zoek zijn naar goede werkomstandigheden.

'Zzp'ers in de zorg zijn geen zorg'

Naast de inhoud, valt vooral op dat de boodschap van de samenwerkende werkgevers richting zzp'ers positief en authentiek is. "We zien het aantal zzp'ers in de zorg groeien, met als voornaamste reden: onvrede over het huidige dienstverband. De behoefte aan een nieuwe vorm van modern werken groeit, zowel binnen zzp-schap als binnen loondienst verband. Het lukt ons als zorgorganisaties nog onvoldoende om aan te sluiten bij de behoeften van deze groep modern werkenden en het is tijd om een stap vooruit te zetten en als zorgorganisaties zzp'ers te omarmen. Want we hebben iedereen in de zorg hard nodig. Door alle zorgprofessionals te omarmen, kunnen we stappen vooruit zetten en zijn we met elkaar op weg naar een moderne, regionaal werkende sector, om de zorg toekomst bestendig te houden. Zzp'ers een zorg? Nee, zzp'ers zijn onze zorg." Daarmee is de boodschap van de samenwerkende werkgevers richting zzp'ers een heel stuk positiever dan we in het verleden zagen.

Wat is B!nc?

Het project B!nc moet dit jaar één regionaal loket worden, van waaruit een aantal doelen worden verwezenlijkt. Het doel van B!nc is om grip te krijgen op de kwaliteit van zzp'ers en de kosten die eruit voortvloeien. Daarnaast willen de regionale werkgevers graag blijvend aan de regels voldoen. Hoe wil B!nc dit realiseren?

  • Via de bouw van een matchingsplatform, met aanbod van alle diensten in de regio. Het werven, selecteren, contracteren en matchen moet zoveel mogelijk digitaal gebeuren. Ondersteund door flexconsulenten;
  • Door regionale inkoop van zzp'ers en hun bemiddelingsbureaus. Er is sprake van een regionaal inkooptraject, waarin 'alle bemiddelaars van zzp’ers en gedetacheerden' worden betrokken;
  • Via het project modern werkgeverschap, dat een alternatief op zzp moet worden.

De samenwerkende zorgorganisaties willen zelf eigenaar zijn van B!nc en hebben geen winstoogmerk, zo lezen we terug. Het eigendom wordt tussen de deelnemende organisaties verdeeld via de rechtsvorm coöperatie, die later dit jaar formeel opgericht moet worden. De aanpak van B!nc is gebaseerd op een traject met focusgroepen, zzp-dialoog sessies en dialoog sessies met 'regionale medewerkers'.

Regionale inkoop zou tegen grenzen aan kunnen lopen

Naast de constructieve boodschap richting zzp'ers, is er op de inhoud wel een kritisch punt te ontdekken. Of het toegestaan is om regionaal zzp'ers en bemiddeling in te kopen, is de vraag. Het programma stelt 'één keer inkopen, meervoudig voordeel' op de programmalijn 'regionale inkoop'. "In dit deelproject voeren we een inkooptraject uit met bemiddelaars van zzp’ers en gedetacheerden door regionaal de krachten te bundelen. Het doel van dit gezamenlijke traject is grip krijgen op de kwaliteit en de verwachte tariefstijgingen. Zo realiseren we een financiële besparing en maken we het proces efficiënter; we kopen tenslotte in één keer gezamenlijk in en niet allemaal individueel. We maken nu allemaal zelf prijsafspraken met commerciële bureaus. Door de inkoop gezamenlijk te doen, kunnen we scherpere voorwaarden op de kwaliteit en prijs afspreken en blijven de bureaus die voldoen aan de voorwaarden, toegankelijk. Zo kunnen we samen prijsstijging beter dempen en tijd besparen op het inkoopproces." Het is eerder voorgekomen dat een concept regionale flexpool niet toegestaan werd. We zien paralellen tussen het voorbeeld uit Zuid-Holland en de ambities in West- en Midden- Brabant.

Het project B!nc heeft zichzelf als doel gesteld om aan het einde van 2024 om via een opgerichte coöperatie, een regionaal inkooptraject afgerond te hebben, een digitaal matchingsplatform te hebben draaien en bestaande best practices van modern werkgeverschap in beeld te hebben. Wordt vervolgd.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg