Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorgprofessionals blijvend op zoek

Zorgprofessionals blijvend op zoek naar goede werkomstandigheden

arbeidsmarkt Apr 18, 2024

De mobiliteit van zorgprofessionals blijft hoog. Van de vaste zorgmedewerkers die hun werkgever verlaat, krijgt een kwart later weer spijt, zo blijkt uit onderzoek. Het was al bekend dat zorgmedewerkers vaak van baan wisselen. Ook zzp'ers in de zorg laten veel mobiliteit zien. Samengevat zijn zorgprofessionals blijvend op zoek naar goede werkomstandigheden.

Nieuwe werkgever niet veel beter dan oude

Zorgvisie haalt onderzoek aan onder zorgmedewerkers die van werkgever zijn gewisseld. Een kwart zou spijt hebben van het opzeggen van de oude baan en landt niet goed bij de nieuwe werkgever. Veel zorgprofessionals zouden 'opzegspijt' hebben, maar ook niet zomaar terug kunnen naar de oude baan. Werkgevers blijken niet te reageren op een bericht van oud-medewerkers, of de plek binnen het oude team is inmiddels niet meer beschikbaar. Het onderzoek werd gedaan door Porres, het bedrijf dat vaststelde dat het vertrek van een vaste zorgmedewerker € 41.000 per persoon kost.

Verloop en uitstroom blijven hoog

Onderzoek van enkele jaren terug liet al zien dat het verloop onder zorgmedewerkers steeds verder toeneemt. Dat beeld is niet veranderd. De intentie om van werk te wisselen stijgt. Bij de groep werkenden tot 35 jaar wil meer dan de helft het huidige werk verlaten. Ander onderzoek liet zien dat 60% van deze leeftijdsgroep zzp in de zorg overweegt. Twee jaar geleden gaven pensioenfondsen aan dat werkgevers zelf uitstroom veroorzaken. Twee weken geleden liet nieuw onderzoek zien dat een gebrek aan zeggenschap ook bijdraagt aan uitstroom, ruim 1 op de 5 overweegt vertrek. Na de keuze voor een nieuwe baan of andere manier van werken, blijven veel zorgprofessionals toch op zoek naar betere werkomstandigheden.

Ook zzp-schap is niet voor iedereen dé oplossing

Ook bij de groep zzp'ers in de zorg valt op dat er veel starters, maar ook veel stoppers zijn. Iedere maand starten er ruim 2500 zorgmedewerkers als zzp'er, maar stoppen er ook zo'n 850. Een aantal maanden geleden werd bekend dat voor het eerst de groei van het aantal zzp'ers in de zorg afvlakt: er zijn minder starters en meer stoppers. De algemene trend van veel starters en stoppers duidt op de bredere zoektocht die zorgprofessionals doormaken. 'Is starten als zzp'er in de zorg iets voor mij'? Uit onderzoek blijkt dat zzp'ers in de zorg vaak vanuit 'pijn' in dienstverband starten met zzp en pas later achter de meerwaarde van ondernemerschap komen.

Zorgprofessionals blijvend op zoek naar goede werkomstandigheden

Samengevat zien we veel zorgprofessionals vertrekken bij een werkgever, maar het vervolgens ook niet naar hun zin hebben bij de volgende. Nogal wat zorgprofessionals hebben de intentie om te vertrekken bij hun huidige baan. 40% van de professionals wisselt iedere twee jaar van baan. Ook binnen het zzp-schap is flink wat dynamiek te zien. Wat ons betreft tellen deze trends op tot het beeld dat zorgprofessionals blijvend op zoek zijn naar goede werkomstandigheden en het ritme lang niet altijd vinden. Onderzoek naar de gevolgen van deze omstandigheden zou wat ons betreft heel logisch zijn. Welk effect heeft de kwaliteit van werkgeverschap op uitstroom uit de sector?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg