Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Berenschot: zzp nauwelijks duurder

Berenschot: zzp'ers nauwelijks duurder, vaak voordeliger dan vaste medewerkers

arbeidsmarkt Sep 12, 2023

Het idee van zorgorganisaties dat zzp’ers tientallen procenten meer zouden verdienen dan een werknemer in loondienst klopt niet. Dat zzp'ers veel duurder zijn dan vaste medewerkers is eveneens niet het geval. Volgens onderzoek van adviesbureau Berenschot is zzp nauwelijks duurder en vaak voordeliger dan vaste medewerkers.

Zzp'ers niet duurder, vaak voordeliger

Zorgvisie laat Berenschot aan het woord over de kosten van vaste medewerkers naast die van zzp'ers in de zorg. Het adviesbureau haalt hierbij een onderzoek aan uit mei dit jaar. Hieruit bleek dat een zelfstandig ondernemer niet meer overhoudt dan iemand in loondienst. Destijds kreeg het onderzoek geen landelijke media aandacht. Zorgvisie benadrukt dat zzp'ers vaak niet duurder zijn en zelfs voordeliger blijken dan vaste medewerkers. Bij lagere loonschalen is een vaste medewerker nog goedkoper, maar zodra de loonschaal stijgt wordt het verschil aan kosten minimaal. Bij hogere salarisschalen is een vaste medewerker zelfs duurder dan een zzp'er in de zorg. Rekenvoorbeelden laten zien dat zzp'ers van 15% duurder tot 4% goedkoper zijn dan vaste zorgmedewerkers.

Werkgevers vergelijken uurtarief met uurloon

Werkgevers vergelijken ten onrechte het uurtarief met het uurloon, aldus Berenschot. Hierbij vergeten zij posten mee te nemen die noodzakelijk zijn om goed te kunnen vergelijken. Hoe je van CAO-uurloon naar zzp uurtarief rekent ligt veel genuanceerder dan een vergelijking op basis van '€ per uur'. Een nuance waar werkgevers overheen stappen en ook geen belang bij lijken te hebben. Zo gaf het Rotterdamse Ikazia-ziekenhuis een jaar geleden aan dat de 'twee tot driemaal' zo dure zzp'er het ziekenhuis naar de rand van de afgrond bracht. Dit haalde de landelijke media. Nu blijkt dat juist de externe inhuur van een ziekenhuis helemaal niet duurder is dan de kosten van een vaste medewerker. Sterker nog, het zijn juist medewerkers in de hogere gespecialiseerde functies die ingehuurd worden en juist deze medewerkers blijken goedkoper.

TAZ doel behaald: zzp'er houdt netto niet meer over

Met de uitkomsten van het onderzoek door Berenschot dat zzp nauwelijks duurder blijkt, is een belangrijk doel uit het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) behaald. Vanaf 2024 zou het zzp tarief op het CAO-loon moeten lijken, maar dit blijkt nu al het geval te zijn. De 'oneerlijke concurrentie' op arbeidsvoorwaarden blijkt in de zorg niet aan de hand te zijn, ook al zijn de beelden hierover hardnekkig. Het 'herstellen van de balans' tussen werknemers en zelfstandigen, een voornaam speerpunt van het demissionaire kabinet, kan voor de zorg worden losgelaten. Zzp'ers in de zorg zijn nauwelijks duurder, vaak voordeliger dan vaste medewerkers en zij verdienen netto niet meer dan hun collega's in vaste dienst.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg