Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Onderzoek: 80% zorgverleners

Onderzoek: 80% zorgverleners houdt huidige werk zo niet vol

arbeidsmarkt May 30, 2023

Onderzoek onder duizenden zorgmedewerkers laat zien dat werken in de zorg op deze manier niet vol te houden is. De Zorg Community van Tommie Niessen deed onderzoek onder haar jonge achterban en de resultaten liegen er niet om. 80% van de zorgverleners houdt het huidige werk zo niet vol.

Poll onder 5000 zorgmedewerkers

“In onze poll waarin ruim 5500 zorgmedewerkers hebben gereageerd, blijkt dat 80% het werk op deze manier niet meer volhoudt”, aldus Tommie Niessen van De Zorg Community in een persbericht. Op het punt van zorgzwaarte en huidige bezetting zit veel pijn, zo geven de respondenten aan. “Deze signalen liegen er niet om. Het valt op dat veel zorgmedewerkers aangeven op zoek te gaan naar een baan buiten de zorg als er geen verandering komt in de toekomst. Dit komt dan nog boven op de bestaande tekorten”, aldus een bezorgde Niessen. De Zorg Community is een online platform dat zo'n twee weken geleden van start is gegaan. Vele duizenden zorgmedewerkers schreven zich in. Niessen vindt dat het tijd wordt dat er geluisterd wordt naar zorgmedewerkers. Het valt hem op dat er al jaren gesproken wordt over een te hoge werkdruk, maar dat dit probleem niet aangepakt wordt als je het mensen in de praktijk vraagt.

'Waar zijn de belangenorganisaties?'

Onlangs werd bekend dat er 63.200 openstaande vacatures zijn in de zorg. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt de oplossing vooral gezocht in meer opleiden, minder administratie, digitalisering en het verbeteren van (regionale) samenwerking. Volgens Niessen blijken deze plannen niet van het papier af te komen. “Het is al jaren zichtbaar dat met de huidige bezetting de zorgvraag van de mensen die zorg nodig hebben, niet meer gegarandeerd is. Wanneer slaan vakbonden, brancheverenigingen en zorgorganisaties de handen écht ineen om zorgmedewerkers een gezonde werkplek te bieden? We staan op het punt om nog meer mensen te verliezen, in plaats van te winnen.”, aldus Niessen.

Flexibilisering blijft logisch

De resultaten van dit eerste onderzoek van De Zorg Community bevestigt de eerdere signalen op dit onderwerp. Als je de diverse onderzoeken optelt dan zie je dat de toename van flexibilisering, verzuim, verloop en uitstroom allemaal dezelfde oorzaak hebben. Het huidige beleid van de overheid gaan de redenen waarom de werkdruk in de zorg hoog blijft, niet doorbeken. Als gevolg daarvan zal flexibilisering toenemen en maken steeds meer zorgmedewerkers gebruik van marktwerking. Onlangs stelde de RVS als onafhankelijk adviesorgaan dat de beweging van zorgverleners naar zzp logisch is. In de sector zorg en welzijn werken 1,3 miljoen mensen. Naast de zorgsector, blijkt zich in welzijn hetzelfde te voltrekken. Ook daar ontstaan zzp'ers door een gebrekkig dienstverband. Flexibilisering blijft dus alleszins logisch. ZZP-erindezorg.nl is een campagne gestart om zorgprofessionals in vaste dienst te wijzen op de mogelijkheden om anders te werken in de zorg.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg