Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
René Dongelmans

René Dongelmans: "Wat mij betreft komt die landelijke vereniging er. Wie doet mee?"

verenigen Feb 08, 2023

Wie zijn de zzp'ers in de zorg die zich hard willen maken voor een landelijke vereniging? Ontmoet René Dongelmans, ervaren zzp'er in de zorg binnen de GGZ. Hij schrijft een bericht aan zijn collega zzp'ers in de zorg."Wat mij betreft komt er een landelijke vereniging voor zzp'ers in de zorg. Ik wil mij daar graag hard voor maken. Doe je mee?"

Beste zelfstandig zorgprofessional,

mijn naam is René Dongelmans. Inmiddels ben ik ruim 30 jaar actief als psychiatrisch verpleegkundige. Sinds 5 jaar werk ik als ‘zzp'er’. De belangrijkste reden hiervoor is dat het werken binnen de structuur van loondienst met alle verplichtingen en (on-)mogelijkheden mijn werkplezier ontnamen. Nu ik eigen regie heb en mijn eigen keuzes kan maken m.b.t. pensioen, verzekeringen, vakantie en roostering heb ik mijn werkplezier, of beter, mijn werkgeluk weer terug. Het zou voor mij een enorme inbreuk op mijn welbevinden zijn wanneer ik gedwongen zou worden in loondienst te moeten terugkeren.

Doe jij met mij mee?

De uitkomsten van het onderzoek naar jouw vertrouwen in de toekomst spreken voor zich. Er bestaan misverstanden over wie of wat zich bekommert over de belangen van ons. Ruim 80% van ons maakt zich zorgen over de toekomst van de zzp'er in de zorg. Ik wil jou oproepen om samen met mij in actie te komen. Waarom ik zelf in actie wil komen licht ik hieronder toe.

De zzp'er is ontstaan door onvrede

Velen van ons maken zich zorgen over hun bestaansrecht als zzp'er. Minister van Gennip maakt plannen om de inzet van zzp'ers bij ‘kernactiviteiten’ binnen (zorg-) organisaties te zien als loondienst. Dit zou betekenen dat het werken in de zorg als zzp'er voor de meesten van ons onmogelijk gemaakt wordt. En dát betekent weer dat er veel collega's verloren gaan voor de zorg, omdat zij de sector zullen verlaten. In mijn ogen een ramp voor onszelf, onze cliënten / patiënten en al onze collega’s. Het bizarre is dat het feit dat wij als zzp-er in de zorg überhaupt bestaan voortkomt uit onvrede met loondienst. Geen regie hebben over je roosters, elk jaar weer een gevecht over de vakanties, geen regie hebben over de inhoud van je werk en een loonkloof die al sedert de vorige eeuw is opgebouwd. Hierdoor worden zorgprofessionals dik onderbetaald. Veel beleidsmakers binnen de zorg leggen hun oor niet te luisteren bij de medewerker.

Goed werkgeverschap ontbreekt nog steeds

Al tientallen jaren hoor ik praten over ‘goed werkgeverschap’. Wat mij betreft een hol begrip, die door raden van bestuur en ministers graag worden gebruikt om aan te geven dat de omstandigheden van de medewerkers (sterk) verbeterd moeten worden, om er vervolgens niets aan verbeteren. Er lijkt een soort handelingsverlegenheid te bestaan op dit onderwerp. In plaats dat minister van Gennip zich hier sterk voor maakt, richt zij haar pijlen op de zzp'er en denkt op een (in mijn ogen) moderne slavernij wijze ons terug te ‘dwingen’ in loondienst. Mijn gehele carrière werk ik binnen de acute sector van de GGZ. Al vele jaren zet ik mij in om ‘Dwang & Drang’ terug te brengen, het liefst naar nul. Tot mijn verbijstering zie ik de minister nu naar dit instrument grijpen.

Recht op inspraak via een vereniging

Wij hebben geen inspraak in deze ontwikkelingen. Terwijl ruim 95% van ons vind dat wij dat wél zouden moeten hebben. In mijn ogen volkomen terecht. Ruim de helft van ons voelt ervoor om een vereniging voor én door zzp-er in de zorg op te richten. Een vereniging waarvan je daadwerkelijk lid kan worden, samen beslist en onze gezamenlijke stem naar beleidsmakers gecommuniceerd wordt. Wat mij betreft komt die verenging er. Ik wil mij daar graag hard voor maken. Graag zie ik wie dat nog meer willen doen en wie zich hierbij willen aansluiten.

Met vriendelijke groeten,

René Dongelmans

Wil je in contact komen met René Dongelmans? Zijn LinkedIn profiel vind je hier

Deze oproep past bij ons onderzoek onder zzp'ers in de zorg. Dit waren de artikelen van afgelopen tijd:

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg