Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Waar komt de Wtza

Waar komt de Wtza meldplicht vandaan?

zorgaanbieder Jun 23, 2022

Vanaf 1 juli 2022 moet iedere werkzame zorgaanbieder geregistreerd staan in het Zorgaanbiedersportaal. Ook zzp'ers hebben een 'meldplicht' voor deze Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). Waar is dit voor nodig? Waar komt de Wtza meldplicht vandaan? 

Nieuwe zorgaanbieders kenden de Wkkgz niet

De kwaliteitswet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 2016 ingegaan. Het doel van deze wet is het afdwingen van veilige en goede zorg voor cliënten. Dit doet de wet onder meer door inspraak en voorlichting voor cliënten te regelen, en aan te sturen op een kwaliteitssysteem bij zorgaanbieders. In de jaren vanaf 2016 en verder bleek echter dat nieuwe zorgaanbieders nauwelijks aan de slag gingen met de kwaliteitswet. Op het moment dat de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) op onderzoek uitging bij nieuwe zorgaanbieders, bleek dat de Inspectie vaak uitleg moest geven over de wet. De taak van de IGJ is echter niet zozeer voorlichting, maar toezicht op de kwaliteit van zorg. Er moest dus iets veranderen.

Lees ook: 95% van nieuwe zorgaanbieders voldoet niet aan wet- en regelgeving

Hoe breng je nieuwe zorgaanbieders op de hoogte?

Hoe zorg je ervoor dat nieuwe zorgaanbieders op de hoogte zijn van de Wkkgz? Door ze via dwang te confronteren met de eisen die gelden vanuit de Wkkgz. Een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders zou als voordeel hebben dat iedereen zich verplicht moet melden. Als deze starters in de zorg vervolgens door een vragenlijst heen zouden moeten, dan krijgen zij helder waar je aan moet denken bij de Wkkgz. De meldplicht heeft dus vooral als doel gehad om nieuwe zorgaanbieders naar een vragenlijst toe te leiden. Deze lijst maakt deels helder wat de Wkkgz met zich meebrengt. De vragenlijst wordt opgestart nadat nieuwe zorgaanbieders via Toetredingszorgaanbieders.nl inloggen.

Lees ook: Welke vragen worden er gesteld bij Toetredingzorgaanbieders.nl?

Inloggen op persoonlijke titel: eHerkenning

Om zeker te weten dat de juiste persoon de vragen invult op Toetredingzorgaanbieders.nl, is eHerkenning geïntroduceerd. eHerkenning voor zzp is een soort Digid voor bedrijven en je kunt alleen via persoonlijke identificatie (paspoort) een gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning krijgen. Met eHerkenning organiseert de IGJ dus dat zij zeker weten dat de eigenaar van de zorgaanbieder degene is die de vragenlijst van Toetredingszorgaanbieders.nl beantwoordt. Hiermee wordt afgedwongen dat de zorgaanbieder zelf dus kennis genomen heeft van de Wkkgz eisen. Je kunt na het invullen van de vragenlijst niet meer stellen dat je niet op de hoogte was. Hiermee komt de IGJ in positie om de zorg te kunnen controleren.

Lees ook: eHerkenning nodig bij inschrijving als zzp'er in de zorg

Waar komt de Wtza op neer?

In het kort betekent de Wtza dat nieuwe zorgaanbieders geconfronteerd worden met de eisen die gelden vanuit de Wkkgz, nog voordat zij starten met het verlenen van zorg. Een nieuwe zorgaanbieder moet zich eerst melden voor de Wtza (en dus bekennen dat de Wkkgz bekend is) voordat hij / zij begint met het verlenen van zorg. Doe je dat niet dan riskeer je een boete die kan oplopen tot € 21.750. Met haar opzet doet de Wtza een drietal zaken ineen.

  • De IGJ krijgt alle zorgaanbieders in beeld. Iedereen moet zich melden;
  • Via de vragenlijst worden de eisen vanuit de Wkkgz duidelijk;
  • Met behulp van eHerkenning is bewezen dat jij het bent die de vragenlijst invulde.

In de praktijk merken wij dat de Wtza zijn uitwerking niet mist. Veel zzp'ers in de zorg zijn actief aan de slag met de Wkkgz, of stellen hier vragen over.

Wil jij aan de slag met de Wkkgz nadat je je hebt gemeld voor de Wtza? Bekijk dan ons abonnement >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg