Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Welke vragen worden er

Welke vragen worden er gesteld bij Toetredingzorgaanbieders.nl?

zorgaanbieder Jan 13, 2022

Wil jij starten als zzp'er in de zorg? Dan ben je verplicht je te melden bij de Inspectie, voordat je start met het verlenen van zorg. Via toetredingzorgaanbieders.nl kun je je melden als nieuwe zorgaanbieder. Je moet hierbij een vragenlijst doorlopen die ongeveer 20 minuten in beslag neemt. ZZP-erindezorg.nl doorliep voor jou de vragenlijst. Welke vragen worden er gesteld bij Toetredingzorgaanbieders.nl?

ZZP'ers in de zorg moeten voldoen aan de meldplicht

Als zzp'er in de zorg moet je sinds 1 januari 2022 voldoen aan de meldplicht voor zorgaanbieders. Of je nu eigen cliënten hebt of als onderaannemer werkt voor een zorgorganisatie maakt hierbij niet uit. De nieuwe Wtza maakt van iedere zzp'er in de zorg een zorgaanbieder. Als zzp'er in de zorg word je ook wel een 'solistisch werkende zorgverlener' genoemd. Om jezelf aan te kunnen melden heb je een soort Digid voor bedrijven nodig. Dit heet eHerkenning voor zzp. Voordat je kunt starten aan de vragenlijst om jezelf in te schrijven, moet je een eHerkenning aanvragen.

Lees ook: eHerkenning aanvragen als zzp'er in de zorg. Hoe doe je dat?

Na jouw melding ben je openbaar vindbaar

Nadat je jezelf aangemeld hebt als zorgaanbieder, word je ingeschreven bij het Zorgaanbiedersportaal (LRZa). Dit portaal is een moderne naam voor het LRZa, het Landelijk Register Zorgaanbieders. Via het Zorgaanbiederportaal kunnen burgers inzicht krijgen in zorgaanbieders. Welke zorgaanbieders zorg verlenen en waar en hoe zij dat doen wordt via het Zorgaanbiedersportaal inzichtelijk gemaakt. Ook zzp'ers in de zorg worden per 1-1-2022 verplicht opgenomen in het Zorgaanbiedersportaal.

Lees ook: Welke zzp zorg gegevens staan op het Zorgaanbiedersportaal?

De meldplicht gaat verder dan alleen jezelf melden

Bedenk dat de vragenlijst die je onder ogen krijgt bij Toetredingzorgaanbieders.nl niet zonder reden wordt uitgevraagd. De meldplicht binnen de Wtza gaat niet alleen over jezelf inschrijven als zorgaanbieder, zoals bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel een ondernemer zich inschrijft. Doordat je de vragenlijst als zorgaanbieder invult, bevestig je dat je op de hoogte bent van de kwaliteitswet Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en dat je hiermee aan de slag gaat. Jouw antwoorden op de vragen worden ingestuurd en opgeslagen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Wtza brengt daarmee veel verandering voor zzp'ers in de zorg. Je zal als zorgaanbieder jouw onderneming op orde moeten brengen. Of je nu als onderaannemer werkt of eigen cliënten hebt: je bent zorgaanbieder en dient aan wet- en regelgeving te voldoen. ZZP-erindezorg.nl helpt zzp'ers via het Wtza abonnement om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Lees ook: Inschrijven als nieuwe zzp'er in de zorg? Dit zijn de stappen.

Welke vragen worden er gesteld?

Schrijf jij jezelf in als nieuwe zzp'er in de zorg, of ben je benieuwd waar jij als bestaande zorgaanbieder aan moet voldoen? ZZP-erindezorg.nl heeft een aantal bronnen geraadpleegd en vulde de vragenlijst bij Toetredingzorgaanbieders.nl in. We gaan in dit artikel in op de eisen die gelden voor jou als zorgaanbieder en welke vragen er naar voren komen. Hierdoor krijg jij alvast een goed beeld van welke vragen er gesteld worden door de Inspectie.

Waar komen de eisen voor zzp'ers vandaan? WKKGZ eisen voor zzp'ers in de zorg

Welke bronnen kun je raadplegen?

Om een goed beeld te krijgen over waar jij als zzp'er aan moet voldoen, hebben we een aantal bronnen geraadpleegd. Wil je zelf op onderzoek uit over waar jij aan moet voldoen? Hieronder volgen een paar belangrijke bronnen die jou een beeld geven.

Welke vragen worden er gesteld bij Toetredingzorgaanbieders.nl?

Hieronder bieden we een inkijkje in hoe de vragenlijst van Toetredingszorgaanbieders.nl is opgebouwd. We geven aan wat opvalt en hoe je je kunt voorbereiden op de vragen. Voor veel zorgverleners geldt dat de vragenlijst een aantal nieuwe onderwerpen introduceert. Dat komt omdat veel zorgverleners de stap van zorgprofessional naar zorgaanbieder nog moeten maken en via de vragenlijst ontdekken wat er van hen verlangd wordt. Het is niet vreemd als je in eerste instantie weerstand voelt. Wil je alles weten over wat er nu precies komt kijken bij het zzp-schap in de zorg? Volg dan onze online training met veel uitleg over wet- en regelgeving voor zzp'ers in de zorg.

Lees ook: Zorg zzp'ers ontwijken of omarmen verplichte wetgeving. Wat doe jij?

Weinig verschil tussen onderaannemers en zzp'ers met eigen cliënten

We hebben de vragenlijst tweemaal ingevuld. Eerst als zuivere 'onderaannemer' van zorgorganisaties. In dat geval heb je geen eigen cliënten, maar werk je altijd voor een organisatie zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis of GGZ instelling. Vervolgens vulden we de vragenlijst in alsof we eigen cliënten hebben. Het eerste wat opvalt aan de vragenlijst van Toetredingzorgaanbieders.nl is dat er weinig verschil zit tussen de vragenlijsten voor onderaannemers en die voor eigen cliënten. Hiermee wordt duidelijk dat de eisen voor zzp'ers die werken voor instellingen, op ongeveer hetzelfde neerkomen als bij eigen cliënten. Ook bij het invullen van de kwaliteitscheck van de Inspectie kregen we dat beeld. Dit is een belangrijke constatering, omdat er op dit moment nog vaak wordt gedacht dat onderaannemers veel minder te doen hebben dan hoofdaannemers. De eisen tussen de twee verschillen echter nauwelijks als je naar de vragenlijst kijkt.

Stap 1: jouw basisgegevens

De eerste vragen gaan over de keuzes die jij hebt gemaakt met jouw bedrijf. Er wordt gevraagd of je een actueel mailadres en telefoonnummer invult. Daarnaast wordt gevraagd of je als zorgaanbieder of als jeugdhulpaanbieder aan de slag gaat. Werk je (beroepsmatig) voor eigen cliënten of ben je (bedrijfsmatig) werkzaam als onderaannemer. Of doe je een mix van de twee? Als je als onderaannemer werkt voor andere organisaties wordt aan je gevraagd welke organisaties dit zijn.

Waarom wordt hierom gevraagd?

Waarom worden deze vragen gesteld? Het is belangrijk dat je een uitspraak doet over hoe je werkt. Heb je te maken met eigen cliënten, dan is jouw praktijk eindverantwoordelijk voor de zorg. Als je werkt als onderaannemer dan ben je verantwoordelijk, maar niet eindverantwoordelijk. Daarnaast wordt duidelijk dat de Inspectie in beeld wil krijgen welke organisaties gebruik maken van onderaannemers.

Stap 2: welke soorten zorg bied jij?

Bij de volgende stap word je gevraagd om een uitspraak te doen over welke zorgsoorten jij biedt. Het maakt hierbij niet uit of je als onderaannemer werkt of voor eigen cliënten zorgt. De soorten zorg zijn 'eerstelijnszorg en medisch specialistische zorg', 'mondzorg', 'geestelijke gezondheidszorg', 'gehandicaptenzorg' en 'verzorging & verpleging'. Iedere zorgsoort valt uiteen in meerdere keuze opties, waarbij je specifiek aan moet geven welke zorg jij biedt. Daarnaast wordt per zorgsoort aan je gevraagd wat het hoogst verwachte indicatie/zorgprofiel is per zorgsoort.

Waarom wordt hierom gevraagd?

Waarom wordt er gevraagd om het hoogste indicatie / zorgprofiel? Van jou wordt verlangd dat je bevoegd en bekwaam bent voor de zorg die je levert als zorgaanbieder. Hoe complex cliënten zijn komt terug in de indicatie/het zorgprofiel. Doordat je een uitspraak doet over hoe complex jouw cliënten zijn, zeg je iets over jouw niveau van competenties en vaardigheden.

Stap 3: Organisatorische inrichting

Is er sprake van een BIG-registratie en voer je voorbehouden handelingen uit? Beschik je over een op jouw praktijk aangepaste Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe wordt de zorg gefinancierd? Heb je vastgelegd welke soorten zorg / jeugdhulp je wel en niet verleent? Dit heet in- en exclusiecriteria. In ons basis kwaliteitssysteem bieden we documenten aan voor deze vragen.

Waarom wordt hierom gevraagd?

Welke cliënten neem je wel en niet in zorg? Welke opdrachten accepteer je wel en niet? En waarom? Aangezien er niemand is die toezicht houdt of jouw bevoegd- en bekwaamheden matchen met de vraag van de cliënt, moet je dit zelf doen. De Inspectie verwacht dat je hierover nagedacht hebt en dit uitgeschreven hebt. Hiermee word je gedwongen om je uit te spreken over wat je wel en niet doet in de praktijk.

Stap 4: Gedwongen zorg

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Dit in het geval van een verstandelijke beperking of mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Dwang in de zorg wordt alleen toegestaan als het echt niet anders kan. Van jou wordt verlangd dat je een uitspraak doet of je hiermee te maken hebt.

Waarom wordt hierom gevraagd?

Heb jij te maken met dwang in de zorg? Het verlenen van zorg met dwang is een belangrijk onderwerp dat gaat over vrijheidsbeperking. Van jou als zorgaanbieder wordt verlangd dat je aantoonbaar competent bent om deze zorg te kunnen verlenen en dat je begrijpt welke eisen worden gesteld.

Stap 5: Kwaliteit

Beschik jij over een bedrijfsplan / ondernemingsplan? Ben je bewust van de risico's die je loopt? Beschik je over een klachtenprocedure en hoe ga je om met klachten? Heb je door dat je calamiteiten moet melden en incidenten goed moet afhandelen? Besef je dat je moet handelen volgens de zorgwetgeving en de geldende professionele standaarden? Dit is een onderwerp waar een kwaliteitssysteem goed van pas komt.

Lees ook: Eisen uit de Wkkgz: het verschil tussen een incident en calamiteit

Waarom wordt hierom gevraagd?

De Inspectie: "Om te weten of u goede zorg levert, is het belangrijk dat u regelmatig toetst of de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt, goed is. Dit toetsen gebeurt met behulp van een kwaliteitssysteem en meetinstrumenten. Goede zorg leveren is wat u voor ogen heeft als zorg- en jeugdhulpaanbieder: dat is immers de reden dat u hieraan bent begonnen. Om dit te (blijven) leveren is het essentieel dat u een lerende zorgprofessional of organisatie bent en dat u een kwaliteitssysteem opstelt en inricht."

De vragen bij Toetredingzorgaanbieders.nl bieden veel inzicht

Met de komst van de Wtza is er veel veranderd voor zzp'ers in de zorg. De vragenlijst voor nieuwe zorgaanbieders laat zien waar je aan moet voldoen. Ook voor bestaande zzp'ers in de zorg gelden deze eisen. Voor veel zorgprofessionals is een rol als zorgaanbieder nieuw. Precies om die reden heeft ZZP-erindezorg.nl laagdrempelige en betaalbare dienstverlening opgezet in de vorm van het Wtza abonnement. Wil je het abonnement direct afsluiten? Dat doe je hier >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg