Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat als je toch

Wat als je toch geen BTW vrijstelling hebt als zzp'er in de zorg?

btw Aug 31, 2022

Veel zzp'ers in de zorg sturen hun factuur zonder hierbij BTW in rekening te brengen bij hun opdrachtgevers. Over het algemeen is het beeld dat werken in de zorg altijd is vrijgesteld van BTW. Dit is niet het geval. Met terugwerkende kracht kan de Belastingdienst vaststellen dat jouw werkzaamheden toch BTW belast waren. Wat als je toch geen BTW vrijstelling hebt als zzp'er in de zorg?

BTW vrijstelling is jouw eigen verantwoordelijkheid

Het al dan niet afdragen van BTW is jouw eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. In de praktijk merken we dat organisaties waar zzp'ers in de zorg mee samenwerken soms heel stellig zijn over het wel of niet afdragen van BTW. Als je achteraf niet de juiste keuzes hebt gemaakt rondom de BTW, dan zijn de gevolgen voor jou. Zie de BTW vrijstelling dus vooral als een eigen verantwoordelijkheid. Welke vragen kun je jezelf stellen?

  1. Vallen mijn werkzaamheden binnen 'de geest van' de BTW vrijstelling? Bepaalde werkzaamheden binnen de gezondheidszorg zijn wel en andere zijn niet vrijgesteld;
  2. Zijn mijn werkzaamheden daadwerkelijk BTW vrijgesteld? Wat jij doet in de praktijk is heel bepalend voor een eventuele BTW vrijstelling;
  3. Op welke wijze word ik bemiddeld? De wijze waarop de bemiddelaar haar constructie heeft ingericht, is van groot belang voor de BTW vrijstelling. 

Het verhaal over BTW vrijstelling en zzp in de zorg is veelzijdig. Het is niet zo dat de gehele gezondheidszorg vrijgesteld is van BTW afdracht. We schreven al eerder over BTW in de zorg en zzp'ers. In dit artikel gaan we in op wat er gebeurt als je achteraf toch BTW belast bleek te werken.

Praktijkvoorbeeld BTW vrijstelling

Een voorbeeld. Een verpleegkundige heeft als zzp'er een jaar lang als teamleider gewerkt. In dit voorbeeld berekende de zzp'er hiervoor € 55 per uur. In dat jaar is er rechtstreeks voor de opdrachtgever gewerkt en is er geen BTW in rekening gebracht. De redenatie was namelijk dat een BIG-geregistreerd beroep zoals verpleegkundige altijd BTW vrij werkt. De Belastingdienst stelt aanvullende vragen over de BTW vrijstelling. Uiteindelijk blijken de werkzaamheden niet BTW vrij, maar BTW belast te zijn. Een leidinggevende functie wordt niet gezien als een BTW vrijgestelde rol. Er moet dus een correctie plaatsvinden.

Wat als je toch geen BTW vrijstelling hebt?

In dit voorbeeld is er € 55 per uur gefactureerd door de zzp'er. BTW vrij, blijkt echter BTW belast. Het uurtarief wordt door de Belastingdienst gezien als een bedrag dat inclusief BTW ontvangen is. Op basis daarvan moet de BTW aangifte alsnog gedaan worden. 21% van € 55 is € 11,55 aan BTW. Van ieder gewerkt uur moet er nog met terugwerkende kracht € 11,55 afgedragen worden aan BTW. De omzet per uur exclusief BTW is dan dus € 55 - € 11,55 = € 43,45 per uur bruto. De omzet van de zzp'er daalt dus in feite met 21%. De opdrachtgever heeft verder geen last van de BTW plicht bij de opdrachtnemer. Die betaalde € 55 en dit blijft zo. Ook heeft een eventuele bemiddelende partij geen aandeel in deze navordering. Als je toch geen BTW vrijstelling blijkt te hebben als zzp'er in de zorg liggen de gevolgen daarvan bij jouzelf. In onze online training gaan we uitgebreid in op het BTW vraagstuk en de rol van bemiddelingsconstructies.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg