Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorgverzekeraars werken niet mee

Zorgverzekeraars werken niet mee aan zorgbonus PGB zorgverleners

zorgbonus Apr 26, 2022

Vorige week kwam er antwoord op de Kamervragen van GroenLinks over de zorgbonus voor zorgmedewerkers van PGB-houders. Twee jaar nadat de zorgbonus werd toegekend aan zorgverleners, wordt duidelijk hoe zorgverzekeraars hier de afgelopen jaren mee omgegaan zijn. Zorgverzekeraars werken niet mee aan zorgbonus PGB zorgverleners en dat zijn ze ook niet van plan.

Lees hier de antwoorden op Kamervragen over de zorgbonus voor PGB-zorgverleners

Dossier Zorgbonus gemist

Als er één dossier de afgelopen jaren heeft onderstreept hoe de verhoudingen in de zorg liggen, dan was het wel de afhandeling van de zorgbonus. Wat aanvankelijk begon met de bedoeling van een blijk van waardering, werd uiteindelijk een messcherp onderscheid tussen medewerkers met een dienstverband en zzp'ers. ZZP'ers in de zorg liepen het op en waren overgeleverd aan de volstrekte willekeur van hun opdrachtgevers.

Inlezen in het zorgbonus dossier?

Nu blijkt daar bovenop dat zorgverzekeraars niet meewerkten aan het toekennen van een zorgbonus voor zorgverleners die werken voor PGB-houders. Duizenden zorgverleners zijn hierdoor gedupeerd. Duizenden PGB-houders worden belemmerd in het uiten van hun waardering voor hun zorgverleners.

Zorgverzekeraars werken niet mee aan zorgbonus PGB zorgverleners

Zo'n 20.000 PGB houders werden in 2020 gefinancierd door zorgverzekeraars. Dit was het jaar van de eerste corona uitbraak, het jaar van tekortschietende beschermingsmiddelen in de thuiszorg en dus het jaar van grote risico's voor zorgmedewerkers. Met groot risico voor zichzelf bleven de individuele zorgverleners zich voor PGB-houders inzetten. Een compliment waard? Nee, zeggen zorgverzekeraars.

Volgens de zorgverzekeraars 'spelen er bij de ontwikkeling en uitvoering van de zorgbonus regeling verschillende vraagstukken op het gebied van privacy.' Minister Conny Helder neemt daar genoegen mee: 'Het uitkeren van een zorgbonus voor de zorgverleners onder een Zvw-pgb is nog niet gelukt. Op basis van de cijfers die bekend zijn bij de SVB, is de verwachting dat het gaat om een groep van ongeveer 25.000 zorgverleners.'

In de zorgbonus wettekst ontbraken zorgverzekeraars al

Helemaal als verrassing komt het niet dat zorgverzekeraars het compliment voor individuele zorgverleners negeren. In de wettekst van de zorgbonus 2020 was de zorgbonus uitkering voor PGB-zorgverleners meegenomen voor de Jeugdwet, Wmo en Wlz, maar niet voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze wettekst valt te lezen dat het woord 'PGB' toen even niet van toepassing is op de zorgverzekeringswet. Het kwam niet uit. Dat de zorgverzekeraars zich onttrekken aan de zorgbonus voor duizenden zorgmedewerkers blijkt definitief uit antwoorden op Kamervragen vorige week. Zorgverzekeraars nemen met de 20.000 PGB-houders zo'n 15% van het aantal PGB-houders op zich. De 1000 euro zorgbonus van 2020 en de zorgbonus van 384,71 over 2021 gaat voor deze zorgverleners niet door.

Lees ook: 1000 euro zorgbonus voor PGB zorgverleners blijft een probleem

Onder het mom van privacy

Zorgverzekeraars, die iedere dag op de grens van privacy wetgeving acteren, grijpen de AVG ditmaal aan om hun plicht naar zorgmedewerkers toe te ontlopen. Ze stellen dat zij de gegevens van zorgverleners niet hebben. Onzin, omdat PGB zorgverleners met naam en toenaam hun factuur in moeten sturen naar de zorgverzekeraar. Toch stemt de minister in met deze ontsnappingspoging, zo blijkt uit de Kamervragen.

Twee jaar nadat de zorgbonus regeling van kracht geworden is, wordt eens te meer duidelijk dat zorgverzekeraars hopen dat de zorgbonus als dossier vanzelf uitdooft. Dit hadden individuele zzp'ers met een contract en zonder contract met een zorgverzekeraar al twee jaar door. Zij kregen geen enkel signaal over de zorgbonus. Nu blijkt dat ook bij een formele vorm van financiering als het PersoonsGebonden Budget (PGB) zzp'ers in de zorg vogelvrij zijn.

Lees ook: Overmatig wantrouwen blijft PGB belemmeren

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg