Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Minister herhaalt

Minister herhaalt: er is ruimte voor echte zzp'ers in de zorg

ib-ondernemer zorgaanbieder zorgprofessional Sep 27, 2023

De minister herhaalt dat er ruimte is voor echte zzp'ers in de zorg. Op dit moment voldoen veel zzp'ers in de zorg hier nog niet aan. De stap van zzp naar zelfstandig ondernemerschap wordt erg belangrijk de aankomende tijd. 

Ondernemen volgens de wettelijke regels

Antwoorden op Kamervragen over de aanpak schijnzelfstandigheid zorgmedewerkers bevestigen nogmaals dat demissionair minister Helder ruimte geeft aan échte zelfstandig ondernemers in de zorg. Zolang zorgmedewerkers bewust starten en weloverwogen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap, is zij niet tegen het zzp-schap. Hierbij moeten zorgmedewerkers wel voldoen aan wettelijke kaders en dat doen zij nu lang niet altijd, aldus de minister. Daarmee is de kans aanwezig dat zorgmedewerkers schijnzelfstandig zijn. "Zzp-schap in de zorg gaat gepaard met veel verantwoordelijkheden... In de zorg is er echter ook vaak sprake van werkenden die niet binnen de wettelijke kaders en niet echt als zelfstandig ondernemer werken en dus feitelijk schijnzelfstandige zijn... De vicieuze cirkel (van flexibilisering, red.) moet doorbroken worden, oftewel ik wil de bestaande groei van het aantal zzp’ers ombuigen." De minister wil dit bereiken door het werken binnen de wettelijke kaders en een goede verdeling van verantwoordelijkheden af te dwingen. Het arbeidsmarkt programma zorg wil het aandeel zzp'ers zien stabiliseren en is gericht een goede balans tussen vast en flex.

Van zzp naar zelfstandig ondernemer in de zorg

Veel zzp'ers in de zorg werken al jaren buiten dienstverband, maar zijn lang niet altijd zelfstandig ondernemer in de zorg. In de ondersteuning naar onze abonnees merken we dat zzp'ers soms 'onbewust onbekwaam' zijn in hun zorgondernemerschap. We schreven al eerder dat niet iedere zzp'er in de zorg een zelfstandig ondernemer is en het is dan ook onze missie om zzp'ers daarbij te helpen. Of om zorgmedewerkers te wijzen op de alternatieven in een dienstverband, als zzp-schap toch niet past. Het stellen van stevige eisen aan zzp'ers in de zorg is iets van de laatste tijd, ondanks dat deze spelregels al vele jaren bestaan. Wet- en regelgeving is door dienstverleners, beroeps- en belangenorganisaties jarenlang 'klein' gehouden om zzp'ers in de zorg vooral niet ongerust te maken. Dat kost namelijk klandizie. Nu verkiezingsprogramma's er niet om liegen en de aanpak voor schijnzelfstandigheid steeds dichterbij komt kunnen ook deze organisaties er niet meer omheen. De stap van zzp naar zelfstandig ondernemerschap is noodzaak.

Voor zzp'ers in de zorg komt een fiscaal kader

Hoe zien die specifieke wettelijke regels voor zzp'ers in de zorg er dan precies uit? Voor zzp'ers in de zorg komt er een 'fiscaal kader zzp zorg', wat een veilige manier van werken als zzp'er zal gaan toelichten. In 2024 gaat er wat veranderen voor zzp'ers in de zorg. "Het kabinet geeft ruimte aan echte zelfstandigen, ook binnen de zorg. Wel wil het kabinet onbedoelde concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen flexwerkers en werknemers, en tussen flexwerkers onderling voorkomen... De komende maanden wordt nog gewerkt aan een nadere uitwerking van ... o.a. het Fiscaal kader ZZP Zorg... Op 1 januari 2024 gaan de zorgbranches daadwerkelijk van start met het beheersingsmodel zorg." Dit wil zeggen dat de eisen die gesteld worden aan zzp'ers in de zorg zullen zullen toenemen.

De datum van 1 januari is op een later moment uitgesteld naar 1 juli 2024.

ZZP-erindezorg.nl communiceert oprecht en open over hoe je voldoet aan de regels van zelfstandig ondernemerschap in de zorg. Zodat jij weet wat je te doen staat. Sluit je aan en maak bijvoorbeeld gebruik van onze 75 punten checklist naar zelfstandig ondernemerschap, of onze online training tot zzp'er in de zorg.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg