Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
tarievenlijst van de bemiddelaar

Tarievenlijst van de bemiddelaar of een vrij uurtarief? Hoe zit het?

werken als zzp'er Nov 17, 2022

Ben je vrij om zelf je zzp in de zorg uurtarief te bepalen? Of moet je je houden aan de tarievenlijst van de bemiddelaar? We krijgen deze vraag met regelmaat binnen. Als ondernemer staat het je vrij om zelf je uurtarief te bepalen. Toch werken bemiddelaars met een tarievenlijst. We leggen uit hoe het zit.

Zzp in de zorg uurtarief aan banden

Er is veel te doen over het zzp in de zorg uurtarief. Dat komt omdat onlangs bekend werd dat het uurtarief van zorg zzp'ers moet gaan lijken op het CAO uurloon. Waar komt dat idee vandaan? De stijging van de tarieven van zzp'ers, gaat sneller dan de stijging van het loon van zorgmedewerkers in vaste dienst. Dat is niet vreemd, omdat de salarissen  in de zorg sinds 1999 achterblijven. Zorgmedewerkers in een dienstverband verdienen te weinig om van rond te komen. Daarnaast zijn zorgmedewerkers schaars, dus kunnen ze als zzp'er een gezond uurtarief vragen. Zzp'ers verdienen dus beter dan medewerkers in een vast dienstverband. Het dienstverband wordt hierdoor minder aantrekkelijk en steeds meer zorgmedewerkers verlaten het dienstverband. Het plan is nu om het uurtarief van zzp'ers aan banden te leggen. Bemiddelaars beïnvloeden de uurtarieven al jaren, via de zogenaamde 'tarievenlijst'. 

Het nut van een tarievenlijst

ZZP-erindezorg.nl staat in contact met tientallen bemiddelaars in de zorg. Een groot aantal intermediairs werkt met een tarievenlijst. Een tarievenlijst is een lijst waarop de uurtarieven staan van zzp'ers in de zorg. Deze tarievenlijst wordt door de bemiddelaar gebruikt in de samenwerking naar zzp'ers en opdrachtgevers toe. Waarom maken bemiddelaars gebruik van een tarievenlijst? 

  1. Regulatie van het zzp in de zorg uurtarief. Bemiddelaars merken dat zzp'ers in de zorg lang niet altijd kunnen onderbouwen hoe hun tarief is opgebouwd. Sommige zzp'ers bedenken hetzelfde tarief als collega zzp'ers, omdat de anderen dit ook vragen. Het komt ook voor dat zzp'ers in de zorg een zo hoog mogelijk tarief vragen. Omdat de sector gefinancierd wordt met publiek geld, nemen bemiddelaars daar een standpunt over in. Met behulp van de tarievenlijst geven zij richting aan de onderhandeling met zzp'ers;
  2. Duidelijkheid voor opdrachtgevers. Zorgorganisaties die zzp'ers inhuren vragen zich logischerwijs af wat dit per uur kost. Om zorgorganisaties te ondersteunen met een beslissing over de inhuur, is de tarievenlijst ontstaan. Deze tarievenlijst geeft de richtprijzen aan van wat een zzp'er in de zorg als uurtarief heeft. 

De tarievenlijst en de plannen van de overheid komen dus in de buurt van elkaar. Beiden hebben tot doel om de tarieven van zzp'ers in de zorg binnen een bepaalde bandbreedte te houden. Overigens hoeven het ZZP uurtarief en loonkosten niet ver uit elkaar te liggen, zo blijkt uit de praktijk.

'Ondernemers zijn vrij in hun uurtarief!'

De reactie over de plannen van de overheid om de tarieven aan banden te leggen worden kritisch onthaald. Ook bemiddelaars worden soms veroordeeld op het hebben van een tarievenlijst. 'Zzp'ers in de zorg zijn vrij in hun uurtarief!', wordt dan gesteld. Dit is een populair, maar éénzijdig standpunt. Ja, ondernemers zijn vanuit de fiscale wetgeving bekeken altijd vrij in het bepalen van hun uurtarief. Ook het zzp in de zorg uurtarief is in principe aan de zorgmedewerker zelf. Aan de andere kant is het ook zo dat niemand erbij gebaat is dat teveel zorgmedewerkers het vaste dienstverband verlaten. Dat is niet duurzaam en leidt uiteindelijk tot ingrijpen. Als de gevolgen van een volledig vrij uurtarief te groot zijn voor de zorgsector, dan moet daar iets op gevonden worden. Transparantie over tarieven kan helpen. Via een tarievenlijst en het bepalen van een bandbreedte van het zzp uurtarief kun je richting geven aan tarieven. Mits je op een goede manier rekent van het CAO-uurloon naar het zzp uurtarief. Of je bereid bent om met jouw tarief in de buurt te komen van het geboden uurtarief, is uiteindelijk aan jou.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg