Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat mag een cliënt

Wat mag een cliënt verwachten van een zzp'er in de zorg?

zorgaanbieder Feb 22, 2024

Naast vragen van zzp'ers in de zorg, ontvangen we ook met regelmaat een vraag van een cliënt, naaste of mantelzorger. Het is lang niet altijd bekend waar zorgvragers op mogen rekenen bij hun samenwerking met zelfstandigen. Wat mag een cliënt verwachten van een zzp'er in de zorg?

Solistisch werkende zorgverlener

Op deze website van de overheid wordt verduidelijkt wat een zzp'er in de zorg met eigen cliënten in essentie is. Een professional met eigen cliënten is een solistisch werkende zorgverlener die - zelfstandig of in opdracht van een cliënt - zorg verleent, de zorgverlening niet uitbesteedt en geen personeel in dienst heeft. Daarmee is een zelfstandige in de zorg die eigen cliënten in zorg heeft, zelf eindverantwoordelijkheid voor de geboden zorg. De verplichtingen voor de 'solistisch werkende zorgverlener' zijn opgenomen in wetgeving. Zo staat binnen de kwaliteitswet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) de solist benoemd. Dit heeft tot gevolg dat de zzp'er in de zorg aan de Wkkgz en Wtza moet voldoen.

Wilt u zich inlezen in waar een solist aan moet voldoen? Lees dan bijvoorbeeld de handreiking Wkkgz voor zzp'ers vanuit de Rijksoverheid.

Het doel: 'goede' zorg

Welke bedoelingen hebben wetgeving zoals de Wkkgz en Wtza? Cliënten mogen wat de wetgever betreft rekenen op 'goede' zorg. Goede zorg is veilig en cliëntgericht. Het is zorg op het juiste moment en zorg die aansluit bij wat u nodig heeft. Als er een klacht is over de zorg, hoort de zzp'er daar professioneel mee om te gaan. Een cliënt mag van een zzp'er in de zorg verwachten dat deze de Wkkgz en Wtza kent en maatregelen heeft getroffen om hieraan te voldoen.

De zzp'er als zorgaanbieder

Wat mag een cliënt verwachten van een zzp'er in de zorg die aan de kwaliteitswet Wkkgz en de Wtza voldoet? De solistisch werkende zorgverlener wordt gezien als een 'zorgaanbieder' en daar vloeien een aantal verplichtingen uit voort. Een cliënt mag van een zzp'er in de zorg verwachten dat er aan deze eisen wordt voldaan. Hieronder leest u een aantal voorbeelden.

Iedere zorgaanbieder - van ziekenhuis tot zzp'er - is te vinden in het Zorgaanbiedersportaal. Check of u uw zorgaanbieder daar aantreft.

De zzp'er als zorgprofessional

Naast de status als zorgaanbieder, is een solistisch werkende zorgverlener natuurlijk ook zorgprofessional. Het is van belang dat u checkt of de zorgprofessional ook daadwerkelijk opgeleid is voor de zorg die geleverd moet worden. De wetgever stelt dat de competenties en ervaring van de professional, moeten passen bij de behoeften van de cliënt.

  • De solistisch werkende zorgverlener dient kundig en aantoonbaar bevoegd en bekwaam te zijn voor de te leveren zorg;
  • Van de professional mag u een houding verwachten van leren en verbeteren. Op die manier wordt de geleverde zorg steeds iets beter;
  • Werkt u met meerdere zelfstandige zorgprofessionals? Dan horen zij ook elkaar te beoordelen op geschiktheid voor de te leveren zorg;
  • Bent u niet tevreden over uw zorgprofessional? Ga dan in gesprek en vraag om alternatieve zorgaanbieders waar een beroep op gedaan kan worden;
  • Een solistisch werkende zorgverlener heeft zorgplicht richting de cliënt. De samenwerking kan niet zomaar beëindigd worden.

Een gediplomeerde zorgprofessional kan de actuele bevoegd- en bekwaamheden inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld via MijnDUO of een kwaliteitsregister.

Wat mag een cliënt verwachten?

Samengevat mag een cliënt nogal wat verwachten van een solistisch werkende zorgverlener en heeft de wetgever hier nogal wat zaken formeel voor beschreven. Als cliënt, familie of mantelzorger kunt u naar deze verplichtingen vragen. Een ervaren solistisch werkende zorgverlener kan goed uit de voeten met dit type vragen. We krijgen vanuit de praktijk terug dat voor veel zorgprofessionals de stap van zorgverlener naar zorgaanbieder een veeleisende, maar zeer waardevolle stap is. Het biedt de mogelijkheid om volledig zelf verantwoordelijk te zijn voor de geboden zorg. Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg