Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Welke beloftes werden er

Welke beloftes werden er de afgelopen jaren gedaan aan zorg zzp'ers?

buiten dienstverband dienstverband zorgaanbieder Jul 15, 2022

De plannen van het nieuwe kabinet zijn duidelijk. De verwachting is dat in de zorgsector het aantal controles bij opdrachtgevers gaat toenemen. Al jaren wordt de zzp'er in de zorg bekritiseerd. Toch is er ook een hoop belooft aan deze groep. Welke beloftes werden er de afgelopen jaren gedaan aan zorg zzp'ers?

Kan de zzp'er in de zorg buiten dienstverband blijven?

De aankomende jaren verwachten we dat er meer controle komt op de werkwijze met zzp'ers in de zorg. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst de ruimte krijgt om op onderzoek uit te gaan bij zorgorganisaties. Zij kunnen dan beoordelen of een zzp'er in de zorg voldoende buiten dienstverband blijft. Nu het onderscheid tussen een zorgmedewerker in dienstverband en een zzp'er in de zorg meer aandacht zal krijgen, is het belangrijk om terug te kijken. Welke beloftes werden er de afgelopen jaren gedaan aan zorg zzp'ers?

Lees ook: Aanpak arbeidsmarkt: onderstrepen van dienstverband, negeren van zzp

De zzp'er in de zorg heeft een eigen verantwoordelijkheid

Het is één van de meest belangrijke argumenten tegen de zzp'er in de zorg. Valt de zzp'er in de zorg nou onder het 'gezag' van de opdrachtgever, of werkt hij of zij nu juist onder een eigen verantwoordelijkheid? Tot op heden is het beeld dat de zorgorganisatie de zzp'er in de zorg aanstuurt. De vraag is of dit zo is. Sinds de Wtza is de groep zzp'ers in de zorg die onder de Wkkgz valt fors vergroot. Maar al ver voor de komst van de Wtza stond al vast dat de zzp'er in de zorg een eigen verantwoordelijkheid draagt en daarvoor aansprakelijk is.

'... dit neemt niet weg dat de zorgverlener een eigen verantwoordelijkheid heeft op basis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)... Zoals in .. de modelovereenkomst is te lezen, is de opdrachtnemer (zzp'er, red.) rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk voor de kwaliteit van de verleende zorg.'

Uit: Kamerstuk 34036 - afschaffing VAR

Andere voorwaarden en omstandigheden? Kans op buiten dienstverband

Doet een zzp'er in de zorg nu niet precies hetzelfde werk als iemand in loondienst? Niet als je de Wtza erbij pakt en vaststelt dat iedere zzp'er die als onderaannemer werkt sinds 1 januari 2022 ook als 'zorgaanbieder' wordt gezien. Een kwaliteitssysteem en klachtenregeling zijn eisen die alleen gelden voor zorgaanbieders, niet voor zorgmedewerkers in loondienst. De voorwaarden en omstandigheden van een zzp'er in de zorg zijn dus wezenlijk anders, dan van iemand in een dienstbetrekking.

'Als de invaller hetzelfde werk doet, maar de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in dienstbetrekking werkte, dan kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking werken.'

Uit: Beantwoording Kamervragen - nr. DGB/2016/2140 U

Eigen richtlijnen voor kwaliteit, integriteit en veiligheid? Kans op buiten dienstverband

Solistisch werkende zorgaanbieders, hebben te voldoen aan de eis van een kwaliteitssysteem. Dit vereist dat je op eigen wijze omgaat met kwaliteit van zorg. Het uiteindelijk doel hierbij is dat je leert en verbeterd, zodat je goede en veilige zorg biedt. Dit is een wezenlijk andere eis dan de eisen die gesteld worden aan werknemers.

'Maatregelen op het gebied van kwaliteit en integriteit kunnen gezag in de weg staan. Als sprake is van richtlijnen en procedures waaraan de opdrachtnemer zich bij het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht moet houden, moet getoetst worden of en zo ja hoeveel invloed deze uitoefenen op het mogelijk bestaan van een gezagsverhouding. Dit kan per situatie verschillen.'

Uit: Beantwoording Kamervragen - nr. 2016-0000154846

Ga aan de slag met jouw zorgondernemerschap!

Wil je werken als zzp'er in de zorg en doe je vaak opdrachten voor zorgorganisaties? Maak dan werk van jouw zorgondernemerschap. Als je kijkt naar welke beloftes werden er de afgelopen jaren gedaan, dan kom je tot het beeld dat er best veel mogelijk is. Mits jij je onderscheid van een collega in dienstverband. Ga aan de slag met jouw kwaliteitssysteem, zodat je jezelf onderscheid van collega's in een dienstverband. Dit onderscheid helpt jou in je rol van zorgprofessional, zorgaanbieder én ondernemer. Wil je dit samen met ons vorm geven? Sluit je dan aan >>

Lees ook: Wanneer ben je echt zelfstandig ondernemer in de zorg?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg