Gratis webinars
Word direct abonnee
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Welke wetten zijn van

Welke wetten zijn van toepassing op zzp'ers in de zorg?

Jun 30, 2022

Welke wetten zijn van toepassing op zzp'ers in de zorg? Je bent misschien bekend met de Wtza en de Wkkgz. In dit artikel gaan we in op de wetten die gelden voor zorgaanbieders, dus ook voor jou als 'solistisch werkende zorgverlener'.

Als zzp'er ben je een zorgaanbieder

Sinds 1 januari 2022 wordt een veel grotere groep zzp'ers dan voorheen, gezien als zorgaanbieder. Ook zzp'ers in de zorg die als onderaannemer werken, worden sinds die datum gezien als zorgaanbieder. Van een zorgaanbieder wordt verlangd dat deze zich houdt aan wet- en regelgeving. Dat geldt voor een zorgaanbieder zoals een ziekenhuis of verpleeghuis, maar ook voor een 'solistisch werkende zorgverlener' zoals een zzp'er. In dit artikel gaan we in op de wetten die op jou van toepassing zouden kunnen zijn.

Lees ook: Nieuwe wet maakt van iedere zzper in de zorg een zorgaanbieder

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Heb jij een BIG geregistreerd beroep? Dan ben je verplicht jezelf te registreren in het BIG-register. Dit geldt voor artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, orthopedagoog-generalisten, physician assistants, verloskundigen en verpleegkundigen. Deze beroepen kennen een beroepsgeheim. Van jou als BIG-geregistreerde professional wordt verlangd dat je voldoet aan de opleidingseisen, werkervaringseis en bevoegd en bekwaam bent en blijft voor risicovolle en voorbehouden handelingen. Je bent verplicht jouw BIG-nummer kenbaar te maken als hier om wordt gevraagd. Welke wetten zijn van belang naast de Wet BIG?

Lees ook: BIG herregistratie voor zzpers, hoe pak je dat aan?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz)

De Wkkgz is voor zzp'ers in de zorg een belangrijke wet. Van iedere zorgaanbieder wordt namelijk een lerende houding verwacht en de kwaliteitswet Wkkgz dwingt dit af. Praktisch komt het erop neer dat van jou wordt verlangd dat je beschikt over een kwaliteitssysteem, waaronder een goede afhandeling van klachten. Jouw risico's in kaart brengen, een eigen opleidingsplan, jouw missie en visie over de zorg voor jouw specifieke doelgroep: de eisen zijn veelomvattend. De Wkkgz is het hart van de wetgeving waar een zzp'er aan moet voldoen en om die reden het vertrekpunt van ons abonnement voor zzp'ers.

Lees ook: Eisen vanuit de Wkkgz: waar moet je aan voldoen als zzp'er?

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wat is de WGBO? De WGBO is een wet die de rechten en plichten van de patiënt regelt. In deze wet staat vermeld dat cliënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Goede informatie voorziening en goede dossiervoering is de kern van de WGBO. Het beschermen van de privacy van de cliënt en het adequaat bewaren van het dossier horen hierbij. Een behandeling kan pas starten als hier toestemming voor gegeven is. Goede en duidelijke informatie over de behandeling overbrengen, op een manier die de cliënt kan bevatten is een belangrijke randvoorwaarde. Als zorgaanbieder dien je de client uit te nodigen tot het stellen van vragen en te checken of deze de informatie begrepen heeft.

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Als de meest jonge wet van het stel, is de Wtza vooral een heel praktische. De meldplicht dwingt zorgaanbieders, dus ook zzp'ers in de zorg, zich te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Via een vragenlijst worden nieuwe zorgaanbieders gewezen op de wet- en regelgeving waar zij aan moeten voldoen. Met name de Wkkgz komt naar voren in de vragenlijst. Het doel van de Wtza is dan ook het creëren van bewustwording onder- en transparantie over zorgaanbieders.

Lees ook: Waar komt de Wtza meldplicht vandaan?

De Wet zorg en dwang (Wzd)

Als zorgaanbieder mag je alleen onder eigen verantwoordelijkheid gedwongen zorg leveren als je geregistreerd staat in het Wzd locatieregister. In de praktijk zal dit zelden voorkomen bij solistisch werkende zorgverleners. ZZP'ers in de zorg komen vooral met de Wet zorg en dwang in aanraking als zij werken voor opdrachtgevers die gedwongen zorg bieden. In dat geval ben je wel verantwoordelijk, maar niet eindverantwoordelijk voor de toepassing van maatregelen. Het is om die reden van belang dat je de Wzd goed kent en bekend bent met het werken met een stappenplan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Alhoewel de AVG niet vanuit het zorgdomein ontstaan is, is privacy uiteraard een heel belangrijk onderwerp dat zo'n beetje alle onderdelen van jouw praktijk raakt. Heb jij eigen cliënten? Dan verwerk je zelf persoonsgegevens en wordt je gezien als verwerkingsverantwoordelijk. Werk jij vooral in opdracht van zorginstellingen? Maak dan afspraken over de manier waarop jij met persoonsgegevens omgaat namens de instelling. Stel een privacyverklaring op, zodat je een standpunt ingenomen hebt over hoe je met gevoelige persoonsgegevens omgaat.

Lees ook: Privacy en zzp-ers in de zorg. Waar moet je op letten bij de AVG?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg