Gratis webinars
Word direct abonnee
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Welke Wkkgz eisen kun

Welke Wkkgz eisen kun je overdragen aan jouw opdrachtgever?

wkkgz zorgaanbieder Jun 02, 2022

We spreken met regelmaat zzp'ers in de zorg die van mening zijn dat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bij onderaannemerschap anders werkt dan bij eigen cliënten. Zij zien graag dat de organisatie waar ze voor werken verantwoordelijk blijft voor de Wkkgz eisen. Welke Wkkgz eisen kun je overdragen aan jouw opdrachtgever?

De Wkkgz en de zorgaanbieder

Sinds 1 januari 2022 worden alle zzp'ers in de zorg gezien als zorgaanbieder. Dit geldt voor zowel zzp'ers die als onderaannemer werken, als zzp'ers in de zorg met eigen cliënten. De wet die dit heeft veroorzaakt, is de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). De komst van deze wet heeft als gevolg dat de hele groep zzp'ers nu onder de kwaliteitswet Wkkgz valt. Bij de eisen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen onderaannemers en zzp'ers die werken met eigen cliënten. Iedere zorgaanbieder moet er zorg voor dragen dat aan alle eisen van de Wkkgz wordt voldaan. Het is dus niet zo dat bepaalde Wkkgz eisen niet gelden bij onderaannemerschap.

Lees ook: Waarom vertelt jouw dienstverlener dat de Wtza en Wkkgz wel meevalt?

Overdragen van Wkkgz eisen. Wat is toegestaan?

Als je werkt voor een zorgorganisatie, zijn er zaken die zij op zich nemen en zijn er werkzaamheden die jij zelf oppakt. De optelsom van opdrachtgever + opdrachtnemer moet altijd leiden tot het werken volgens de Wkkgz. De zorgwetgever stelt je in staat om bepaalde Wkkgz eisen over te dragen aan de opdrachtgever, mits je dit vastlegt in jouw overeenkomst (!). Werk jij bijvoorbeeld niet in een eigen zorgdossier maar dat van de opdrachtgever? Leg dit dan vast in de overeenkomst. Maak je gebruik van de klachtenregeling van de opdrachtgever? Neem dit dan op in de overeenkomst. Je mag dus bepaalde Wkkgz eisen delegeren naar jouw opdrachtgever, maar je moet dit wel vastleggen. Hier ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op toe. Hierbij geldt dat jij als onderaannemer verantwoordelijk bent voor de geleverde zorg en de hoofdaannemer eindverantwoordelijk.

Lees ook: Wat verwacht de Inspectie voor de zorg van jou?

Overdragen van Wkkgz eisen. Wat is verstandig?

Is het verstandig om de Wkkgz eisen via een overeenkomst over te dragen aan jouw opdrachtgever? Wij vinden van niet. Je hebt namelijk als zzp'er in de zorg niet alleen te maken met de IGJ, maar ook met de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat er vanuit dat jij zo zelfstandig mogelijk functioneert. Je bent immers ondernemer. In dit geval ondernemer in de zorg. Het delegeren van belangrijke taken naar een opdrachtgever, werkt daarbij niet in jouw voordeel. Dit laat namelijk zien dat je (deels) van jouw opdrachtgever afhankelijk bent en dat is nu precies wat je als ondernemer wil voorkomen. Om die reden geven we bij ZZP-erindezorg.nl al jaren het advies om juist zo min mogelijk naar jouw opdrachtgever te delegeren en zoveel mogelijk zelf op te pakken. Dit werkt bevorderend op jouw ondernemerschap en voorkomt verkapt dienstverband.

Lees ook: Belastingdienst ondernemer eisen voor zzp: de 10 op een rij

Wil jij Wkkgz eisen overdragen? Of doe je het zelf?

Wij adviseren zzp'ers in de zorg actief aan de slag te gaan met wet- en regelgeving, zoals de Wtza en Wkkgz. Of je nu onderaannemer bent of voor eigen cliënten werkt maakt hierbij niet uit. Laat je niet afleiden door partijen die stellen dat het allemaal wel meevalt. Zij betalen straks niet de rekening, dat doe je zelf. De Wkkgz eisen zijn op alle zorgaanbieders van toepassing, dus ook op jou. We hebben een abonnement samengesteld om je uit te leggen waar je aan moet voldoen en bieden je het gereedschap aan om te kunnen voldoen. Aanmelden voor een Wtza abonnement kan hier.

Lees ook: Wanneer ben je echt zelfstandig ondernemer in de zorg?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg