Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Hoe bereid je

Hoe bereid je je als zzp in de zorg voor op 2024?

ib-ondernemer Dec 04, 2023

Er zijn nieuwe regels voor zzp'ers in de zorg op komst in 2024. Ook zijn er een aantal 'markt' ontwikkelingen om over na te denken. Hoe bereid je je als zzp in de zorg voor op 2024?

Informele zorg vervangt formele zorg

De zorgsector is onvoldoende in staat geweest om zich goed in te dekken tegen de naderende vergrijzingsgolf. Het resultaat is dat er nog steeds veel formele zorg wordt beloofd, maar de beschikbaarheid van zorg afneemt. Er zijn simpelweg geen mensen beschikbaar. De instroom van nieuwe zorgmedewerkers loopt ongeveer in de pas met de uitstroom en daar zal dus niet zomaar meer capaciteit door ontstaan. De enorme krapte op de arbeidsmarkt dwingt zorgorganisaties inmiddels om mantelzorg in te schakelen. Informele zorg vervangt dan formele zorg. Zorgvisie schreef onlangs dat zorgorganisaties massaal zorgtaken willen overhevelen naar mantelzorgers. Organisaties zijn zich juridisch aan het voorbereiden op welke manier zij dat het beste kunnen doen. Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de minder complexe zorg overgeheveld wordt aan familie en eigen netwerk. Wil jij je hier over inlezen? Download dan 'Grenzen verkennen', dat de wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg doorneemt.

Bekwaam is bevoegd

Onderdeel van de beweging naar minder formele zorg, is de 'bekwaam is bevoegd' beweging die zorgorganisaties aan het maken zijn. Vooral in de ouderenzorg is dit een ontwikkeling die veel aandacht krijgt. Het opleiden en inzetten van bekwame medewerkers zonder formele beroepsopleiding, is onder de Wet individuele beroepen (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) mogelijk. 'Waar voorheen theoretische kennis een schaars goed was, zijn de komende jaren vooral de ervaring, vakmanschap en praktische vaardigheden heel hard nodig.' Dit zal deels ingevuld worden met medewerkers die geen formele beroepsopleiding hebben genoten. Als je hier meer over wil weten, dan helpen de 10 principes op deze pagina je hierbij.

Hoe relevant blijven jouw diploma's?

Wil jij je als zzp'er in de zorg goed voorbereiden op 2024? Ga dan bij jezelf na of jouw diploma's nog toekomstbestendig zijn in een krappe arbeidsmarkt. Het is mogelijk dat formele zorgverleners straks op de eenvoudigere taken verdrongen worden door informele zorg of door medewerkers met een eenvoudige praktijkopleiding. In een krappe arbeidsmarkt kan het zo zijn dat formele zorg inzetbaar blijft bij hoge complexiteit van zorg en niet zozeer bij lage complexiteit. Omdat bijvoorbeeld familie die zorg moet bieden. Als jij (straks) diploma's hebt om complexe zorg te kunnen bieden, dan blijft er wellicht altijd vraag naar jouw kennis en ervaring als een formele zorgverlener. Ben je op zoek naar een andere opleiding of beroep binnen de zorg? Kijk dan bijvoorbeeld op Youchooz.nl of Ikzorg. Dit zijn sites van de overheid.

Blijft marktwerking in de zorg?

Het aankomende jaar verwachten we meer discussie over marktwerking in de zorg. Het NRC publiceerde vandaag een analyse over 'Minder – of geen – marktwerking in de zorg, en dan?', waarbij een aantal logische ontwikkelingen van marktwerking worden afgedaan als onwenselijk. Inmiddels gaan er stemmen op om wat wijzigingen aan het huidige systeem te doen, maar mag het woord 'stelselwijziging' nog steeds niet vallen. Eerder dit jaar bleek al dat zorgbestuurders last hebben van marktwerking op de arbeidsmarktDe krapte op de arbeidsmarkt ontnam werkgevers de regie en gaf deze aan werkenden. Dat de rollen omgedraaid zijn is wennen. De afgelopen 25 jaa bleek marktwerking voor schaarse zorgmedewerkers met een vast dienstverband uit. Zzp werd een van de gevolgen. Wij verwachten dat jij hoe dan ook door kunt als ondernemer in de zorg. 

Nieuwe regels voor zorg zzp 2024

Een deel van de voorbereiding van 2024, heeft te maken met nieuwe regels. Voor zzp'ers in de zorg zal gelden dat een formeel beroepsdiploma de basis is en blijft om zelfstandig te kunnen ondernemen. Daar bovenop komt het 'fiscaal kader zzp zorg', een leidraad met spelregels over hoe jij veilig ingehuurd kan worden door zorgorganisaties. Dit geldt niet voor zorgverleners die eigen cliënten hebben, maar als onderaannemer werken van zorgorganisaties. Op het moment dat je als zelfstandige formele zorgverlener door wil in 2024, dan zijn er straks nieuwe regels voor zzp'ers in de zorg voor jou van toepassing. Deze zijn eigenlijk niet nieuw, maar gelden nu ook al. Als je voldoet aan de eisen voor ondernemerschap, de Wkkgz en Wtza en ook je bevoegd en bekwaamheid op orde hebt, dan kom je een heel eind in de richting. We hebben alle eisen op een 75 punten checklist gezet. Zodra het fiscaal kader is gepubliceerd, dan gaan we nader op in de specifieke regels.

Hooguit 7 maanden, maximaal 28 uur per week

Half oktober zijn al details over het fiscaal kader uitgelekt. Er zou sprake zijn van beperking van de duur van de opdracht en de hoeveelheid uren week aan zzp inzet. Een zzp'er in de zorg zou hooguit 7 maanden aaneengesloten kunnen werken voor dezelfde opdrachtgever. Binnen een opdracht zou er maximaal 28 uur per week mogen worden gewerkt. Deze uitgangspunten doen nogal wat stof opwaaien, omdat in de praktijk zzp'ers vaak langer dan 7 maanden worden gecontracteerd. Behandeltrajecten of periode opdrachten gaan soms door tot een jaar in contractduur. Dit zou mogelijk in de eerste versie van het fiscaal kader belemmerd kunnen worden. Ook deze ontwikkeling blijven we nauwgezet volgen. Samengevat stellen we dat als je jezelf goed wil voorbereiden op de ontwikkelingen in 2024, dat reflectie op jouw bevoegdheden en jouw zorgondernemerschap van belang is.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg