Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Is het beleid

Is de aanpak van de arbeidsmarkt controversieel?

arbeidsmarkt Sep 04, 2023

De zomer is bijna voorbij en het demissionaire kabinet moet gaan bepalen met welke dossiers zij zich nog bezig mogen houden. Voor zzp'ers in de zorg staat er een belangrijk onderwerp op de lijst van onderwerpen. Is de aanpak van de arbeidsmarkt controversieel?

Wat was de aanpak van de arbeidsmarkt?

Voor zzp'ers waren vooral de maatregelen tegen schijnzelfstandigheid de afgelopen jaren actueel. Omdat je met het begrip schijnzelfstandigheid alle kanten op kan, kon minister van Gennip eenvoudig een stappenplan uitrollen waarbij zzp'ers van schijnzelfstandig naar een gedwongen dienstverband werden gemanoeuvreerd. Als je werk doet dat ingebed is binnen een organisatie, dan zou je wat haar betreft binnen een dienstverband moeten werken. Dat er veel kritische vragen werden gesteld over haar koers en dat onderzoek liet zien dat inbedding = dienstverband tot een catastrofe op de arbeidsmarkt zou leiden, nam de minister ter kennisgeving aan. Haar beleid liet vooral zien dat het dienstverband moest worden onderstreept en zzp genegeerd. Bij het negeren van een positie voor zelfstandigen stelde van Gennip dat voor haar niet duidelijk was welke organisaties nu precies zzp'ers vertegenwoordigen. Tijdens deze kabinetsperiode werd steeds duidelijker dat het in het zzp dossier al lang niet meer ging over de positie van de zzp'er.

Is de aanpak van de arbeidsmarkt controversieel?

Nu het kabinet demissionair is, is de vraag voor welke dossiers zij wel en niet langer verantwoordelijk kunnen zijn. Welke dossiers 'controversieel' worden verklaard hangt af van het kabinet zelf en daarnaast de mening van de Eerste en Tweede Kamer. Op 12 september is er een commissievergadering gepland die de diverse dossiers bespreekt. Minister van Gennip geeft aan dat zij door wil en noemt haar beleid 'hervormend' voor een arbeidsmarkt die 'toekomstbestendig' moet worden. Medestanders van de minister zijn onder meer de Sociaal Economische Raad (SER), uitzendkoepel ABU en FNV Zelfstandigen, onderdeel van vakbond FNV. Tegenstanders zijn de Werkvereniging, uitzendkoepel NBBU en ZZP Nederland. Samengevat staan vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt, van intermediairs en van zelfstandigen lijnrecht tegenover elkaar bij de huidige aanpak van de arbeidsmarkt.

Aanpak van Gennip krijgt verder vorm

Terwijl het demissionaire kabinet er maanden overheen laat gaan om dossiers al dan niet controversieel te verklaren, stoomt minister van Gennip door. Inmiddels is er een nieuw concept wetsvoorstel in omloop om de wet DBA te vervangen. Via een Algemene Maatregel van Bestuur moet de arbeidswetgeving aangepast worden. Het doel is om via drie nieuwe criteria te komen tot een beoordeling arbeidsrelatie.

  • A) Word je aangestuurd op de inhoud van het werk?
  • B) Doe je werk dat 'ingebed' is binnen de organisatie?
  • C) Kun je je ondernemend opstellen binnen het werk?

Alleen als A en B ontbreken mag een zzp'er sowieso ingehuurd worden. Als er wel sprake is van A en/of B dan wordt dit gewogen ten opzichte van C. Anders gezegd, ondernemerschap is het sluitstuk van de beoordeling. Jouw gedrag als ondernemer wordt ondergeschikt gemaakt aan het werk, de opdracht die je doet. Als je tijdens een opdracht wordt aangestuurd en/of ingebed werk doet, dan wordt het lastig om jou nog in te huren. Of dit wetsvoorstel het gaat halen heeft alles te maken met de vraag of de aanpak van de arbeidsmarkt controversieel wordt verklaard.

Hoe staat de zzp'er in de zorg ervoor?

Voor jou als zzp'er in de zorg geldt dat er een specifieke aanpak is voor de zorg. Er komt een richtlijn, het fiscaal kader zzp zorg geheten, die precies uit gaat leggen hoe je op een veilige manier zelfstandig kunt ondernemen en wat schijnzelfstandigheid in de zorg precies is. Daarmee blijft de zorg enigszins in de luwte van de algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En dat is maar goed ook. Als we naar het onderwijs kijken bijvoorbeeld, waar honderden scholen met elkaar afgesproken hebben geen uitzendkrachten en zzp'ers meer in te huren, dan zorgt de flexibilisering op de arbeidsmarkt voor heel bijzondere keuzes. De conclusie dat goed werkgeverschap en flexibilisering van de arbeidsmarkt communicerende vaten zijn in het publieke domein, wil niet landen. Tot die tijd doe jij er verstandig aan om zoveel mogelijk te investeren in zelfstandig ondernemerschap. Wij helpen jou daar graag bij.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg