Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Veel kritische vragen

Veel kritische vragen aan van Gennip over koers gedwongen dienstverband

arbeidsmarkt Feb 27, 2023

Het is bij lange na geen gelopen race voor minister van Gennip en haar plannen voor een verplicht dienstverband. Er waren veel kritische vragen voor van Gennip haar koers om via 'inbedding' een dienstverband af te kunnen dwingen. Hieronder een update over de meest kritische punten. 

Minister: 'weet niet waar schijnzelfstandigen precies zitten'

Minister van Gennip is van plan om de arbeidswet aan te passen, zodat een grote groep zelfstandigen onder het 'gezag' van de opdrachtgever valt. Naar haar idee is elke zzp-er mogelijk schijnzelfstandig, bij 'alle inkomens in alle sectoren'. Dat standpunt komt haar goed uit, want zo kan zij haar stappenplan van schijnzelfstandig naar gedwongen dienstverband verder vorm geven. Van Gennip vindt het vaste dienstverband de norm en wil groepen zzp'ers dwingen om binnen een dienstverband werkzaam te zijn. Bijvoorbeeld in de zorg. Waar de minister op baseert dat hele groepen zzp'ers op dit moment schijnzelfstandig zijn, kan zij echter niet vertellen. Op Kamervragen over wáár die groepen schijnzelfstandigen dan precies zitten, kon zij geen antwoord geven. "Om schijnzelfstandigheid vast te stellen, is onderzoek nodig naar het individuele geval. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen in welke sectoren werkenden in schijnconstructies werken.", aldus de minister. Hierdoor komt het beeld naar voren dat de minister zonder nadere onderbouwing zzp'ers alvast 'schijnzelfstandig' noemt, om vervolgens haar koers naar een verplicht dienstverband uit te kunnen stippelen.

Kamerleden kritisch op koers van Gennip

Maar er was meer. De woordvoerders van de verschillende fracties in de Kamer, komen samen in zogenaamde 'vaste kamercommissies'. Ook Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zo'n commissie. De commissieleden controleren samen de regering en bevragen in dit geval minister van Gennip op haar koers. Onlangs had de commissie SZW een debat met de wat misleidende titel 'werken met en als zelfstandige(n)'. Het ging echter vooral over 'inbedding' en een verplicht dienstverband. Dat is niet vreemd, omdat de aanpak van de minister bestaat uit het onderstrepen van dienstverband en het negeren van zzp. Het verslag van de commissie vind je hier. Wat viel ons op?

D66 & SGP: maakt 'inbedding' het niet lastiger?

De kamerleden van de D66 vragen zich af of het toevoegen van 'inbedding' aan de webmodule het dossier niet nog veel ingewikkelder maakt. 'Als in 30% van de gevallen de webmodule geen uitsluitsel geeft, wat heb je dan aan meer criteria?', zo stelt D66. De fractieleden vragen zich ook af wanneer ondernemerschap níet meer mogelijk zou zijn volgens de minister. Hoe wordt dit precies gewogen binnen de webmodule? De leden van de SGP-fractie vragen zich af of 'inbedding' de keuzevrijheid en de ruimte voor ondernemerschap voor zelfstandigen niet teveel beperkt. Welk speelveld het kabinet zzp’ers wil bieden vindt de fractie onduidelijk. Wordt het ondernemende kind niet met het badwater weggegooid?

CDA: wanneer ben je dan wél ondernemer?

De leden van de CDA-fractie vragen zich af hoe je met voldoende ondernemerschap uit een dienstverband kunt blijven. Dit wordt de zogenaamde 'contra-indicatie' voor een dienstverband genoemd. Het CDA is benieuwd welke feiten en omstandigheden werken als zelfstandig ondernemer gewicht geven. Ook willen de fractieleden weten wanneer hier duidelijkheid over komt en hoe de praktijk tussen een opgelegd dienstverband bij inbedding en zelfstandig ondernemerschap precies bij elkaar komt. Dit zijn belangrijke vragen voor de zzp'er in de zorg. We weten namelijk dat als je veilig wil werken als zzp'er in de zorg, je voor zelfstandig ondernemerschap moet gaan.

D66: krijgt de zorg tóch een sectorale aanpak?

De leden van de D66-fractie geven aan zich zorgen te om het groeiende aandeel zzp’ers in een publieke sector als de zorg. Het valt hen op dat in het VWS programma Toekomstige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) een sectorale oplossing wordt voorgesteld. Komt het Integraal Zorgakkoord en de route van Gennip bij elkaar? Voor de SGP-fractie wijzen de plannen in de zorgsector op een tegengestelde beweging ten opzichte van het voornemen van de minister om in alle sectoren dezelfde oplossing te gaan hanteren. De D66 fractie vraagt zich af hoe minister van Gennip naar de initiatieven in de zorg kijkt. Als een duidelijke rolverdeling bij het werken met zzp'ers in de zorg mogelijk wordt, zou dit dan ook niet voor andere sectoren kunnen gelden?

ChristenUnie: vaste zorgmedewerkers hebben last van zzp'ers

Het imagoprobleem van de zzp'er in de zorg speelt ook bij de ChristenUnie. De leden van de ChristenUnie-fractie willen nadrukkelijk de aandacht vragen voor sectoren "waar momenteel veel voormalig werknemers terugkeren als (schijn)zelfstandigen, zoals in sectoren als .. de zorg .. en daarmee achterblijvende werknemers opzadelen met een hogere werkdruk en het uitvoeren van minder aantrekkelijke taken en/of roostertijden." Het waarom vaste zorgmedewerkers de vervelende diensten werken is de ChristenUnie niet duidelijk. Ook kent de CU de signalen niet van zorgmedewerkers in loondienst: 'zzp’ers zijn nodig!'

Wetswijziging geen gelopen race: veel kritische vragen

Er waren veel kritische vragen aan van Gennip vanuit de fracties. Dat is goed nieuws voor zzp'ers in het algemeen en zzp'ers in de zorg in het bijzonder. De koers van van Gennip liegt er niet om: wat haar betreft ben je in loondienst als je onderdeel bent van de bedrijfsvoering. Uit ons onderzoek eerder dit jaar bleek dat zzp'ers in de zorg zich zorgen maken over hun toekomst. De koers van van Gennip speelt hierin een belangrijke rol, naast de negatieve framing van zzp'ers in de zorg. Voor zzp'ers in de zorg zelf wordt het van belang om Kamerleden goed te informeren over hoe het echt zit rondom hun positie en werkzaamheden. In de notulen van de Kamercommissie valt terug te lezen dat een aantal fracties geen goed beeld hebben van wat de zzp'er in de praktijk voor de zorg betekent. Dit maakt de zorg nog steeds een sector waarover eenvoudig gesproken wordt als het op schijnzelfstandigheid aankomt.

Wij volgen onder meer het medium ZiPconomy voor de actualiteit op dit onderwerp.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg