Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Als Belgische zzp werken

Als Belgische zzp werken in de zorg in Nederland. Waar moet je op letten?

ib-ondernemer zorgaanbieder Oct 12, 2022

Ook voor Belgische zzp'ers is de Nederlandse gezondheidszorg aantrekkelijk. Als Belgische zzp werken in de zorg in Nederland is inmiddels zo vreemd niet. De Nederlandse wet- en regelgeving is echter ook van toepassing op Belgische zzp'ers. Waar moet je op letten als Belgische zzp'er in de zorg?

Belgische zzp'er in Nederland

Met regelmaat komen er bij ZZP-erindezorg.nl vragen binnen over grenswerkers. Vooral Belgische zorgmedewerkers hebben interesse in het werken in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt en de hoogte van de tarieven. Nederland heeft een belastingverdrag met Belgie. Dit verdrag zorgt ervoor dat je nooit tweemaal belasting betaald over je inkomen, maar ook dat je nooit onder belasting betalen uit kunt komen. Breng jouw persoonlijke situatie als Belgische zzp'er goed in kaart om teleurstellingen te voorkomen. Sociale zekerheden, wel of geen BTW in rekening brengen en de duur van de opdracht(en) zijn van belang bij het bepalen van verplichtingen. Voor Belgische zzp'ers geldt over het algemeen dat als zij in Belgie ingeschreven staan, zij in Belgie belasting betalen over hun inkomen. Voor zzp'ers in de zorg uit Belgie geldt dat zij een beroepserkenning nodig hebben om in Nederland te kunnen werken.

Ook Belgische zzp'ers zijn zorgaanbieder

Sinds 1 januari 2022 zijn er twee onderwerpen geïntroduceerd die van belang zijn voor Belgische zzp'ers.

  1. De registratieplicht binnen het Zorgaanbiedersportaal, ook wel Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa).
  2. De meldplicht vanuit de Wtza. Dit is bedoeld om de kennis over de kwaliteitswet Wkkgz te vergroten.

Alle zzp'ers in de zorg worden sinds 1-1-2022 gezien als zorgaanbieder. Iedere zorgaanbieder moet verplicht opgenomen worden in het Zorgaanbiedersportaal. Als Belgische zzp'ers in Belgie ingeschreven staan en niet kiezen voor een Kamer van Koophandel (KvK) inschrijving in Nederland, dan is alleen de registratieplicht van belang. Iedere in Nederland werkzame zorgaanbieder moet namelijk ingeschreven staan in het Zorgaanbiedersportaal. Op het moment dat je als Belgische zzp'er een inschrijving in de KvK wil na 1 januari 2022, dan geldt naar de registratie, ook de Wtza meldplicht voor jou.

Vermelding in het LRZa vraagt een Nederlands KvK nummer

Voor veel Belgische zzp'ers vormt de registratieplicht in het Zorgaanbiedersportaal een uitdaging. De databases van de Kvk en het Zorgaanbiedersportaal zijn namelijk digitaal gekoppeld aan elkaar. Op het moment dat je een KvK inschrijving met een bepaalde SBI code hebt, dan eindig je automatisch in het Zorgaanbiedersportaal. Heb je geen of niet de juiste SBI code, dan kom je niet in het Zorgaanbiedersportaal voor. Voor Belgische zzp'ers is het probleem dat zij geen Nederlands KvK nummer hebben. Daardoor kunnen zij niet in het Zorgaanbiedersportaal terecht komen, terwijl dit wel een verplichting is.

Hoe kom je in het Zorgaanbiedersportaal zonder KvK inschrijving?

Inmiddels hebben een aantal buitenlandse zzp'ers contact gehad met uitvoeringsorganisatie CIBG over wat te doen om toch in het Zorgaanbiedersportaal terecht te komen. Deze instantie raadt buitenlandse zzp'ers aan om een e-mail te sturen met het verzoek om een vermelding te krijgen in het Zorgaanbiedersportaal. Inmiddels zijn er een aantal inschrijvingen handmatig in het Zorgaanbiedersportaal geplaatst en daarmee eindigen ook Belgische zzp'ers zonder Nederland KvK nummer in het Zorgaanbiedersportaal. Na een inschrijving, moeten ook Belgische zzp'ers in de zorg aan de wet- en regelgeving voldoen die hoort bij zorgaanbieders.

Als Belgische zzp werken in de zorg vraagt een kwaliteitssysteem

Naast een juiste registratie, is het ook van belang dat Belgische zzp'ers voldoen aan de eis van een kwaliteitssysteem en een klachtenregeling. Alle zorgaanbieders vallen namelijk onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), dus ook de Belgische. Bij ZZP-erindezorg.nl bieden we in 1 abonnement de basis aan van wat er verlangd wordt van zzp'ers in de zorg. Wil je je eerst zonder kosten verdiepen in wat er komt kijken bij het werken als zzp'er in de zorg? Volg dan een van onze gratis webinars

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg