Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Let op de kwaliteit

Let op de kwaliteit van jouw zorgverlening: tips voor zzp‘ers

zorgaanbieder Feb 03, 2023

Vooral voor startende zzp‘ers in de zorg is het nieuw om eindverantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van hun zorgverlening. Dus dat moet je leren. Daarom is het belangrijk om een beeld te krijgen wat kwaliteit van zorg is volgens de wet en waar de Inspectie op let. Je moet ook weten wat er gebeurt, als de zorg die je geeft niet veilig genoeg blijkt te zijn. Met twee voorbeelden illustreren we dat. We sluiten af met leeractiviteiten waarmee je de kwaliteit van jouw zorgverlening kan verbeteren. Let op de kwaliteit van jouw zorgverlening en ga aan de slag.

Wat is kwaliteit van zorg volgens de wet?

Iedereen die zorg verleent is zorgaanbieder en valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Die wet is er om de positie van de cliënt te verbeteren. Om dat te bereiken zijn een aantal eisen opgesteld. In de Wkkgz handreiking voor zzp'ers staat beschreven waar zzp-zorgaanbieders aan moeten voldoen en wat kwaliteit van zorg is volgens de wet. Je leest ze ook op onze pagina over de Wtza

Waar let de inspectie op?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verwacht dat jij je aan de wet- en regelgeving houdt. Daarom zijn een klachtenregeling en een kwaliteitssysteem met een actueel zorgdossier verplicht. In je kwaliteitssysteem beschrijf je onder andere welke zorg je wel en niet verleent en of je bevoegd en bekwaam bent, maar ook of de zzp'ers waar je mee samenwerkt voldoende deskundig  zijn.

Wat doet de inspectie bij signalen over onvoldoende kwaliteit van zorg?

De IGJ krijgt regelmatig zorgwekkende signalen binnen over een zorgaanbieder.  Als dat gebeurt, bezoekt de inspectie de zorgaanbieder voor onderzoek. Dit overkomt ook zzp'ers in de zorg. Als tijdens dat bezoek blijkt dat de kwaliteit van zorg tekortschiet, kan de Inspectie de zorgaanbieder een aanwijzing geven, verscherpt toezicht instellen of bijvoorbeeld tot een boete overgaan. In de onderstaande gevallen kregen de zorgaanbieders een aanwijzing. Als zij na verloop van tijd geen verbetering kunnen laten zien, volgt er verscherpt toezicht of een andere maatregel.

Twee voorbeelden ter illustratie

Medicatieveiligheid is onvoldoende. De Inspectie constateert dat zorgaanbieder X niet voldoet aan de normen voor medicatieveiligheid. De zorgverlener is zich onvoldoende bewust van de verantwoordelijkheid als zzp'er op het gebied van medicatieveiligheid. Het medicatiebeleid is nog niet uitgewerkt in het kwaliteitssysteem. Deze zzp'er moet alle punten verbeteren binnen een bepaalde tijd.

Cliëntdossiers zijn niet bijgehouden. Bij het doornemen van het kwaliteitssysteem van zorgaanbieder Y zag de inspectie, dat de zorgbehoeften van de cliënten onvoldoende in beeld zijn. De gezondheidstoestand van cliënten wordt niet gemonitord en risico’s worden niet gesignaleerd. Ook zijn de zorgplannen en cliëntdossiers niet compleet. Doelen en afspraken ontbreken en sluiten niet aan op de zorgbehoefte van de cliënt. Deze zorgaanbieder moet het kwaliteitssysteem op orde brengen.

Tips om jezelf te bekwamen voor de kwaliteit van jouw zorg

Vergroot je kennis over kwaliteit van zorg. Dat kun je doen door je te verdiepen in de Wkkgz. En lees ook  jouw kwaliteitssysteem goed door. Ken ook de beroepsnormen van jouw beroepsgroep en bekijk het toetsingskader van de Inspectie voor jouw beroepsgroep. Werk je bijvoorbeeld in de wijk, lees dan het toetsingskader wijkverpleging. 

Neem een proactieve houding aan. Als je net begonnen bent als zzp'er, is het belangrijk dat je een eigen aanpak voor veilige en goede zorg ontwikkelt. Dat doe je door te benoemen wat de doelen voor goede en veilige zorg zijn, welke risico's jouw cliënten lopen en welke hulpmiddelen je daarvoor nodig hebt. In loondienst kreeg je informatie, checklists en stappenplannen aangereikt, maar nu sta je zelf aan het roer.  Nu moet je zelf voor je deskundigheid en hulpmiddelen zorgen voor de kwaliteit van jouw zorg. Ga daarmee aan de slag vanaf het moment dat je start als zzp'er. Gebruik je kwaliteitssysteem daarbij.

Vaardigheden ontwikkelen. Leer werken met jouw kwaliteitssysteem en leer helder rapporteren. Om onze abonnees nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben we een online training werken met het kwaliteitssysteem toegevoegd aan het Wtza abonnement van ZZP-erindezorg.nl.

Welke ondersteuning biedt ZZP-erindezorg?

Laat je inspireren door de artikelen, de online trainingen, het kwaliteitssysteem en de gratis webinars van zzp -erindezorg.nl.  Kijk daarom eens rond op onze pagina dienstverlening. Daar vind je veel waardevolle (gratis) informatie. Ook onze online training tot zzp'er in de zorg is onlangs vernieuwd en heel behulpzaam als je jezelf wil ontwikkelen in het verbeteren van de kwaliteit van je zorgverlening.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg