Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat zijn de kosten

Wat zijn de kosten voor een opdrachtgever bij schijnzelfstandigheid?

arbeidsmarkt werken als zzp'er May 22, 2024

Het komt steeds vaker voor dat zorgorganisaties die zzp'ers inzetten, zich zorgen maken over de gevolgen daarvan. Dat is logisch, als je kijkt naar wat de kosten zijn voor een opdrachtgever bij schijnzelfstandigheid. In dit artikel zetten we uiteen waar jouw opdrachtgever mee te maken krijgt als deze werkgever blijkt te zijn.

Belastingdienst controleert zzp constructies; zorgsector verdacht

De Belastingdienst controleert steeds vaker zzp zorg constructies. Via een bedrijfsbezoek dat vervolgens een boekenonderzoek kan worden, is de dienst op zoek naar bewijs voor een oordeel '(fictieve) dienstbetrekking', 'opzettelijke schijnzelfstandigheid' of 'evidente schijnzelfstandigheid'. Zolang de volledige handhaving op de wet DBA (per 1-1-2025) nog niet is toegestaan, zal de Belastingdienst een aanwijzing geven om de situatie aan te passen. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan er een naheffingsaanslag of boete volgen. De toegenomen controles passen bij het plan om de handhaving van de wet DBA vanaf 1 januari 2025 volledig op te pakken. Voor de zorg geldt dat deze sector al langer verdacht is. Inspecteurs van de Belastingdienst wachten niet op de ontwikkeling van het fiscaal kader zzp zorg.  Zij gaan op onderzoek uit en zijn wat ons betreft op weg naar een confrontatie met de zorgsector. In de tussentijd denken opdrachtgevers na over de financiële risico's die zij lopen bij jouw inzet. Welke zijn dat?

Wat zijn de kosten bij schijnzelfstandigheid?

Als er sprake is van schijnzelfstandigheid wordt de zzp’er gezien als werknemer. In dat geval is er sprake van een dienstverband en moet er op een andere manier belasting worden betaald. Wat schijnzelfstandigheid precies is verschilt en dat is een probleem. Of een kans, want het hoeft dus niet zo te zijn dat het waar is dat jij schijnzelfstandig bent. Daarover straks meer. Eerst: wat zijn de mogelijke kosten voor een opdrachtgever als jij werkt als schijnzelfstandige? In het geval van loondienst moet de werkgever loonheffingen inhouden en betalen.

Ben jij in een dienstverband werkzaam bij een opdrachtgever, dan krijgt deze te maken met:

  • Aan te vullen loonbelasting, percentages hangen af van belastingschijven;
  • Te betalen premie volksverzekeringen (AOW 17,9%, Anw 0,1% en Wlz 9,65%);
  • Premies werknemersverzekeringen (WW (2,7%) en WIA/WAO tot 7,05%);
  • Te verrekenen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing: 6,57% en werknemersbijdrage Zvw: 5,32%);
  • Eventuele pensioenpremie via een pensioenfonds in geval van CAO verplichtingen.

Op het moment dat een naheffing berekend wordt, dan neemt de Belastingdienst het netto inkomen van de zzp'er als daadwerkelijke verdiensten. Om dat netto geld uit te keren als werkgever, wordt berekend hoeveel belasting er (nog) moet worden betaald. Hierbij wordt er rekening gehouden met de belasting die al betaald is door de zzp'er. Diverse rekenvoorbeelden laten zien dat bedragen en rekenmethoden verschillen. Over het algemeen geldt dat het al snel over tientallen procenten aan naheffing gaat bij een netto inkomen van enkele duizenden euro's per maand.

Verhalen van alle schade op zzp'er bij wet verboden

Deze financiële risico's maken opdrachtgevers soms onrustig. Hoe gaan zij daarmee om? Via aangesloten zzp'ers krijgen we talloze overeenkomsten in te zien tussen opdrachtgever en zzp'er. Het komt voor dat er in de overeenkomst een passage opgenomen wordt die stelt dat alle schade op de zzp'er wordt verhaald als de opdrachtgever met een aanslag of boete wordt geconfronteerd. Het is belangrijk om op te merken dat het wettelijk verboden is om premies werknemersverzekeringen en Zvw te verhalen op een zzp'er. Bedenk goed of je wil tekenen voor een overeenkomst met zo'n type voorwaarde.

Hoe voorkom je schijnzelfstandigheid?

Het voorkomen van een verkapt dienstverband is de beste oplossing tegen kosten voor de opdrachtgever en beperking van jouw ondernemerschap. Hoe voorkom je schijnzelfstandigheid? Maak werk van jouw ondernemerschap en voorkom gezag. De beoordeling van jouw eigen inkomen en onderneming is een heel belangrijke schakel in de relatie tussen zzp'er en opdrachtgever. Hoe steviger jouw ondernemerschap staat, hoe verder weg een 'beoordeling dienstbetrekking' is. Hoe pak je dat aan?

  • Laat jouw zelfstandigheid zien bij het uitvoeren van jouw werk;
  • Verricht jouw werkzaamheden voor eigen rekening en risico;
  • Richt jouw bedrijf duurzaam in en zorg voor een gezonde financiële huishouding;
  • Presenteer jezelf op allerlei manieren als ondernemer;
  • Zorg ervoor dat je voldoende opdrachtgevers hebt.

Wil je meer werk maken van jouw ondernemerschap? Volg dan onze online training voor het hele verhaal.

De zorgsector kent weinig gezag

Het beeld dat de Belastingdienst heeft van de zzp'er in de zorg, is gekleurd door de aanname dat jij als zzp'er vooral te luisteren hebt naar jouw opdrachtgever. Daarom vinden veel inspecteurs dat zzp'ers in de zorg gezag ervaren. De vraag is of dat werkelijk klopt. Het laatste oordeel is toch echt aan de rechter, niet aan de Belastingdienst. Ons standpunt is dat de zorgsector juist weinig gezag kent met landelijke protocollen, talloze richtlijnen en beroepscodes. Daarom kunnen zzp'ers wat ons betreft prima blijven werken als zzp'er. Sluit je aan als je dit standpunt deelt, dan maken we ons er samen hard voor. Daarnaast blijven we uitkijken naar een eigen fiscaal kader voor de zorg. Een eigen set regels voor zzp'ers in de zorg en hun opdrachtgevers. De vraag is of de zzp'er in de zorg en de opdrachtgever via de huidige arbeidswet, of een eigen fiscaal kader beoordeeld zal worden. Tot dat moment duidelijk wordt valt goed te begrijpen dat opdrachtgevers nerveus kunnen worden van alle berichtgeving en de naderende 1 januari 2025. Jouw uitleg over hoe jij vindt dat het zit kan jouw opdrachtgevers helpen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg