Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Werkgevers luiden noodklok uitstroom

Werkgevers luiden noodklok uitstroom: wijzen terug naar ministerie VWS

arbeidsmarkt Nov 21, 2022

Werkgevers luiden de noodklok over de uitstroom van zorgmedewerkers naar andere sectoren. Zij wijzen naar het ministerie van VWS om met oplossingen te komen. Dat veel zorgmedewerkers het dienstverband de rug toekeren is een feit. Zij verlaten echter lang niet allemaal de sector.

Uitstroom uit dienstverband 'dramatisch'

Cijfers van het CBS geven werkgevers in de zorg grote reden tot bezorgdheid. Werkgeverskoepel Regio+ luidt de noodklok over de uitstroom. Volgens het CBS is de uitstroom uit dienstverband het afgelopen jaar toegenomen tot 150 duizend mensen, een stijging van 26 procent ten opzichte van een jaar eerder. In een reactie geeft Regio+ aan dat "de uitstroom van medewerkers uit de sector zorg en welzijn dramatische vormen aanneemt". Vooral het ministerie van VWS moet hier iets aan doen, aldus de werkgevers. De koepel legt een directe relatie tussen uitstroom uit dienstverband = uitstroom uit de sector. Alsof zorgmedewerkers die het dienstverband verlaten, allemaal de sector verlaten. De CBS cijfers houden echter geen rekening met de stap van dienstverband naar zzp in de zorg. En juist daar zit de ontwikkeling binnen de arbeidsmarkt van dit moment.

Vertellen de cijfers van het CBS het hele verhaal?

De vraag is of de cijfers van het CBS het complete verhaal vertellen over de mobiliteit op de arbeidsmarkt. De CBS cijfers over de sector zorg en welzijn, vallen grofweg uiteen in twee opties.

  1. De werknemer verlaat het dienstverband en keert niet terug in een dienstverband in zorg en welzijn;
  2. De werknemer verlaat het dienstverband en keert terug in een ander dienstverband binnen de zorg.

Als een zorgmedewerker het dienstverband verlaat en niet terugkeert in een dienstverband, wordt dit door het CBS 'vertrek uit de sector' genoemd. De vraag is of dit recht doet aan een derde optie: de stap van dienstverband naar zzp. Deze laatste ontwikkeling wordt tot op heden niet in kaart gebracht binnen het dashboard van het CBS.

Van de 100 ontslagen, kiezen er 58 voor een nieuw dienstverband

Onderzoek door het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) leverde in juni al op dat van de 100 medewerkers die met ontslag gaan, er slechts 58 kiezen voor een nieuw dienstverband. Dat de uitstroom uit het dienstverband nu maximaal is en de instroom in een nieuw dienstverband achterblijft, mag dus geen verrassing zijn. Zo liet een ander onderzoek door pensioenfondsen zien dat werkgevers zelf hun uitstroom veroorzaken. Maar liefst 86% van ex-medewerkers raadt de oud werkgever niet aan. We weten inmiddels een half jaar dat 90% van de zorgmedewerkers de gevolgen van de inflatie ervaart. Zorgmedewerkers verdienen te weinig in een dienstverband. Dit stimuleert de stap naar zzp in de zorg. In de leeftijd tot 35 jaar overweegt zelfs 60% de stap naar zzp. Veel van deze factoren zijn door werkgevers te beïnvloeden. Waarom neemt een koepel van werkgevers het standpunt in dat het ministerie van VWS vooral aan zet is?

Het arbeidsmarktprobleem heeft geen eigenaar

Werkgevers en het ministerie van VWS schuiven elkaar voortdurend het probleem van de arbeidsmarkt toe. Werkgevers hebben onlangs het standpunt ingenomen dat de arbeidsmarkt niet zonder een hoger uurloon kan. Zij zien de financiële pijn van hun zorgmedewerkers. Naast de uitstroom uit dienstverband, merken zorgorganisaties de beweging van de arbeidsmarkt ook zelf in hun portemonnee. Het aantal openstaande vacatures stijgt, dus de kosten aan PNIL ook. Werkgevers hebben meer geld nodig voordat zij goed werkgever kunnen zijn, zo stellen zij. De nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt van het ministerie van VWS gaan echter niet in op meer geld of salaris. Het ministerie stelt wel dat het verbeteren van de arbeidsmarkt in de zorg aan werkgevers is. Dit is iets dat werkgevers zich niet zomaar laten aanleunen. Nu werkgevers de noodklok over de uitstroom luiden blijkt eens te meer dan men het niet eens is over de rolverdeling. Ondertussen zien we de instroom van zzp'ers nog steeds toenemen. Hier zijn heel duidelijke redenen voor.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg