Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Belastingdienst stapt uit

Belastingdienst stapt uit het fiscaal kader zzp zorg

arbeidsmarkt May 28, 2024

De Belastingdienst stapt uit het fiscaal kader zzp zorg. Dit heeft zij haar ministerie van Financiën laten weten. Volgens de Belastingdienst is het plan voor een fiscaal kader 'onuitvoerbaar' en werkt zij er om die reden niet langer aan mee.

Belastingdienst distantieert zich van toezegging Financiën

Ondanks dat het ministerie van Financiën 6 juli vorig jaar tekende voor de creatie van een fiscaal kader zzp zorg, is de Belastingdienst uitgestapt. Volgens Skipr is daarmee het fiscaal kader voor zzp’ers van de baan. Of dat definitief het geval is, werd niet bevestigd. Via een memo heeft de Belastingdienst het ministerie van Financiën laten weten dat het fiscaal kader voor haar 'onuitvoerbaar' is. Een onverwachte wending, omdat de Belastingdienst onlangs nog aangaf dat het overleg over het kader juist doorging. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën zou het fiscaal kader niet binnen de huidige wet- en regelgeving passen. Eveneens een bijzonder standpunt, omdat het fiscaal kader gebaseerd is op de huidige wet DBA. Volgens Financiën kan de richtlijn worden uitgevoerd, maar is niet duidelijk of dit ook gaat gebeuren. Werkgeverskoepels hebben tot op heden nog niet gereageerd op de beslissing van de Belastingdienst.

Aanloop fiscaal kader zzp zorg

Het was VVT koepel ActiZ dat in maart 2022 stelde dat zij duidelijke spelregels wilde voor de inzet van zzp'ers"ActiZ ziet het als een groot gemis dat het kabinet nalaat duidelijkheid te verschaffen over de positie van ZZP’ers. Het uitblijven van landelijke duidelijkheid noodzaakt ActiZ om zelf te komen met een landelijk, realistisch kader voor de inzet van ZZP’ers." Anderhalf jaar overleg verder was er vervolgens een doorbraak: 3 ministeries en 6 koepels van werkgevers bleken samen te werken aan een 'fiscaal kader zzp zorg'. Het idee van ActiZ werd daarmee in juli 2023 een landelijk voornemen voor alle zorgsectoren. Een unieke situatie. Ook het ministerie van Financiën en dus de Belastingdienst deden mee aan het fiscaal kader zzp zorg. Door het ondertekenen van een intentieverklaring + fotomoment werd het officieel.

De bedoeling van deze samenwerking was het terugdringen van schijnzelfstandigheid in de zorg en het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. Duidelijkheid voor zzp'ers, opdrachtgevers en bemiddelaars. De gevolgen voor de praktijk zouden wat ons betreft positief uit kunnen pakken.

Belastingdienst week af van route fiscaal kader

De belofte van zo'n fiscaal kader zzp zorg brengt wel mee dat de Belastingdienst op voorhand (!) akkoord moet geven op de constructie. Het kader zou namelijk een 'richtsnoer' worden voor de praktijk. Als opdrachtgevers en zzp'ers zich volgens het fiscaal kader zouden gedragen, dan zouden beide partijen met rust gelaten worden. Dat de regionale inspecteurs binnen de Belastingdienst daar andere gedachten bij hadden, werd afgelopen jaar pijnlijk duidelijk. Op regionaal niveau voerde de Belastingdienst de handhaving voor de wet DBA juist op. Signalen uit de praktijk lieten zien dat de Belastingdienst steeds vaker zzp zorg constructies controleerde. Dit stond in schril contrast tot de landelijke afspraken die waren gemaakt met de Belastingdienst. Op dat landelijke niveau ging het al niet veel beter. Eerst werd de implementatie van het fiscaal kader uitgesteld tot 1 juli, in plaats van de beloofde 1 januari 2024. Hoe het kader eruit ziet werd tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Eind januari zou de leidraad gepubliceerd worden, maar struikelde het één dag voor publicatie. De Belastingdienst gaf toen nog aan dat het overleg over het fiscaal kader door zou gaan, maar dat leverde niets op. De zorgsector wacht inmiddels een klein jaar op het vervolg van het fiscaal kader.

Contouren fiscaal kader zijn duidelijk

De Belastingdienst is overduidelijk op weg naar een confrontatie met de zorgsector. Die confrontatie zal via de rechter worden uitgevochten, zo is onze voorspelling. Die heeft namelijk het laatste woord over hoe de arbeidsrelatie tussen een zorgorganisatie en een onderaannemer (zzp'er) in elkaar zit. Maar zo'n traject kan lang duren. In de tussentijd willen opdrachtgevers en zzp'ers duidelijkheid voor zichzelf creëren. De vraag is nu hoe verder. De contouren van het fiscaal kader zijn duidelijk. Er ligt meer dan voldoende materiaal op tafel om mee aan de slag te gaan in de praktijk. Daarnaast is er een goedgekeurde modelovereenkomst voor intramurale zorg, die inmiddels breed in de praktijk wordt ingezet. Daar bovenop zien werkgevers in de zorg de concept zzp-wet van Gennip, VBAR, niet zitten. De vraag wordt nu hoe werkgevers in de zorg gaan reageren op dit besluit van de Belastingdienst.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg